Advies aan gemeenteraad: geen zonnevelden zonder landschapsontwikkeling

Maandagavond 18 maart waren we aanwezig op de Politieke Avond van de Wageningse gemeenteraad over de voorlopige criteria voor zonnevelden. Mooi Wageningen voorzitter Patrick Jansen maakte duidelijk dat de voorlopige criteria de deur openzetten voor de aanleg van zonnevelden zónder deugdelijke analyse en zónder dat er concreet zicht is op grootschalige verbetering van het buitengebied. En gaf een voorzet voor wat er wél moet gebeuren.

Read More
Mooi Wageningen
Mooi Wageningen in beroep tegen zonnepark Haarweg

Mooi Wageningen heeft beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan ‘Zonnepark Haarweg’. Het is een bouwproject in het Binnenveld en draagt veel minder bij aan Wageningen klimaatneutraal dan de gemeente voorspiegelt. Daarnaast gaat deze postzegelplanologie voorbij aan bestaand beleid dat inzet op verbetering van het buitengebied van Wageningen.

Read More
Mooi Wageningen
Plannen Grebbedijk staan haaks op beheerplan Rijntakken

Begin januari 2019 heeft de provincie Gelderland het beheerplan Rijntakken definitief vastgesteld. Het beheerplan maakt duidelijk dat er veel moet gebeuren om de natuurdoelen te kunnen realiseren. Het is dan ook onbegrijpelijk dat daar in het kader van de versterking van de Grebbedijk geen aandacht voor is, maar er wel wordt gekeken naar uitbreiding van recreatie ten koste van beschermde natuur. 

Read More
Mooi Wageningen
Nog geen nieuwe bomen op Dorschkamp na kap voor golfbaan

Weet u het nog, dat de Wageningse golfbaan wilde uitbreiden in het bos? En dat daar ineens al 274 veelal oude bomen voor omlagen? De uitbreiding hielden we tegen. Maar het bosgebied is nog altijd niet herbeplant, zoals de rechter verordonneerde na gerechtelijke stappen van Mooi Wageningen. Daarom trekken we nu opnieuw aan de bel.

Read More
Mooi Wageningen
Burgerinitiatief slaagt: 4 ton voor aankoop natuur in Binnenveld

Wat in 2015 begon als een vernieuwend idee, wordt dit jaar werkelijkheid: burgers die natuur aankopen en gaan beheren. Dankzij crowdfunding heeft Stichting Mooi Binnenveld 400 duizend euro bij elkaar gekregen voor de aankoop van 50 hectare natuur in de Binnenveldse Hooilanden. Vereniging Mooi Wageningen stond aan de basis van het plan voor dit natuurgebied en Stichting Mooi Binnenveld.

Read More
Mooi Wageningen
Dwangsommen opgelegd voor natuurschade Nudepark 2

Projectontwikkelaar KLOK moet de natuurschade herstellen die is aangericht op het toekomstige bedrijventerrein Nudepark 2, of zorgen voor een gelijkwaardig alternatief leefgebied voor de beschermde soorten. Dat heeft de provincie Gelderland half december besloten, op straffe van dwangsommen.

Read More
Mooi Wageningen
Leestip: landschapsbiografie van de Veluwe

Over een van de prachtige landschappen in onze omgeving, is in november een mooie en toegankelijke biografie verschenen: de Veluwe. De landschapsbiografie gaat over historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan, en is voor iedereen online te lezen.

Read More
Mooi Wageningen
Gezamenlijke reactie op alternatieven Grebbedijk

Mooi Wageningen heeft eind oktober samen met de Vogelbescherming en de KNNV-vogelwerkgroep Wageningen een reactie geschreven op de drie gepresenteerde alternatieven voor de verzwaring van de Grebbedijk. Met als hoofdboodschap dat het realiseren van natuurdoelen structureel meer aandacht verdient.

Read More
Mooi Wageningen
Groene Netwerkborrel op 28 november

Een netwerkborrel voor alle groene doeners en denkers in Wageningen, dat leek ons nou eens een goed idee. Om elkaar te leren kennen en te kijken waar we kunnen samenwerken of elkaar kunnen versterken. Op 28 november is de eerste editie, in de Binnenstadwinkel op de Markt, van 19.30 tot 21.30 uur.

Read More
Mooi Wageningen
Klok handelt op Nudepark 2 in strijd met natuurbeschermingswet

Projectontwikkelaar Klok is onrechtmatig gestart met werkzaamheden op Nudepark 2. Vorig jaar september kapten ze bomen zonder een vereiste ontheffing van de gemeentelijke Bomenverordening. Nu zijn ze willens en wetens zonder de benodigde ontheffing van de Wet natuurbescherming begonnen met inrichtingswerkzaamheden. Mooi Wageningen heeft bij de provincie aan de bel getrokken en eist dat de situatie wordt hersteld.

Read More
Mooi Wageningen