Analyse: de Edese smeerpijp, een lokaal gifschandaal in wording

Een gemeente die zich door een multinational op laat schepen met een grootschalige bodemvervuiling. Een waterschap dat weigert die vervuiling fatsoenlijk te onderzoeken. Bestuurders die naar afvaldumping toeredeneren. En Rijkswaterstaat en Provincie die risico’s over het hoofd zien. Maar Mooi Wageningen en SME laten het er niet bij zitten. Een analyse.

Read More
Mooi Wageningen
Grebbedijk, de niet-zo-kansrijke alternatieven

Bij het begin van het traject voor de versteviging van de Grebbedijk, spraken de betrokken overheden af dat de dijkverzwaring zoveel mogelijk in samenhang met de nog openstaande opgaven voor natuurontwikkeling moest worden gerealiseerd. Daar is al met al nog weinig van terecht gekomen, terwijl wel heel veel tijd van vrijwilligers is opgesoupeerd. Mooi Wageningen blijft wijzen op het belang van natuurbescherming.

Read More
Mooi Wageningen
Natuurwerkdag op de Wageningse Eng

Op zaterdag 2 november organiseren Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe en Mooi Wageningen samen een natuurwerkdag op de Eng in het kader van de landelijke Natuurwerkdag. Draag je natuur en landschap een warm hart toe? Kom dan een handje komen helpen met snoeien.

Read More
Mooi Wageningen
Aanbevelingen voor proces visie buitengebied Wageningen

Mooi Wageningen is blij dat de gemeente nu toch eindelijk een samenhangende visie voor het buitengebied gaat opstellen. Wij zien dit als een kans om stevig beleid te ontwikkelen voor natuur, landschap, biodiversiteit en extensieve recreatie in het buitengebied. Wel hebben we nog enkele aanbevelingen voor het proces.

Read More
Mooi Wageningen
Mooi Wageningen op de Molenmarkt

Mooi Wageningen was op 14 september ook met een kraam aanwezig op de Molenmarkt. En met succes. Niet alleen hebben we veel mensen over onze activiteiten kunnen vertellen, verschillende bezoekers meldden zich aan als lid.

Read More
Mooi Wageningen
Plannen Grebbedijkproject steeds concreter

Na de zomer moet duidelijk worden hoe de versterking van de Grebbedijk er uit gaat zien en welke gevolgen dit heeft voor de natuurwaarden in het gebied. In een memo aan de gemeenteraad laten wethouders Gudden en De Haan weten dat daarbij vooral wordt ingezet op het ontwikkelen van nieuwe natuur. Veel van de gemaakte recreatieplannen kunnen niet door omdat ze niet voldoen aan de randvoorwaarden.

Read More
Mooi Wageningen
Dijkverzwaring combineren met natuurontwikkeling

Aan de opdracht om uit te werken hoe dijkverzwaring is te combineren met natuurontwikkeling geeft het projectteam van de Grebbedijk geen invulling, en de gemeenteraad negeert stevige provinciale en Europese afspraken over natuurbescherming. Ondertussen raakt de vormgeving van de steviger dijk uit beeld. Mooi Wageningen blijft verbetering natuurkwaliteit voorop zetten bij het Grebbedijkproject.

Read More
Deelnemers excursies enthousiast

De deelnemers aan de natuurontmoetingen die we organiseerden in het kader van Fête de la Nature waren enthousiast over wat ze gezien en gehoord hadden. ‘Zo dichtbij de stsd zoveel verschillende vogels, heel bijzonder.’

Read More
Mooi Wageningen
Mooi Wageningen organiseert op 26 mei bijzondere natuurontmoetingen

Wageningen kent veel mooie landschappen met bijzondere natuurwaarden. Elk stukje natuur heeft een eigen verhaal. Tijdens Fête de la Nature staan een paar van deze verhalen centraal tijdens de natuurontmoetingen die vereniging Mooi Wageningen op zondag 26 mei organiseert. Iedereen is van harte welkom bij een of meer van deze ontmoetingen. Aanmelden graag, maar is niet verplicht.

Read More
Mooi Wageningen
In beroep tegen Edese smeerpijp

Mooi Wageningen heeft samen met Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) beroep ingesteld tegen het lozen van de Enkavervuiling op de Nederrijn. Er komen waarschijnlijk meer vervuilende stoffen mee dan de aanvragers zeggen, de lozing bedreigt beschermde natuur én verspilt kostbaar schoon grondwater.

Read More
Mooi Wageningen