Rechter schorst vergunning golfbaanaanleg

Goed nieuws deze keer over onze strijd tegen de aanleg van de golfbaan in het bos achter de Zoom. Er mag voorlopig tóch geen golfbaan worden aangelegd in het bos bij Wageningen. De vergunning die de gemeente Wageningen daarvoor had afgegeven is geschorst door de voorzieningenrechter, op verzoek van Vereniging Mooi Wageningen en de Stichting Behoud Cultuurlandschap De Dorschkamp. De schorsing betekent dat de Golfclub Wageningen de golfbaan niet mag aanleggen tot de rechter in de bodemprocedure uitspraak doet over de rechtmatigheid van de vergunning.

Voor de Golfclub en de eigenaar van het landgoed zijn de druiven zuur. Het is namelijk gebruikelijk dat de bestuursrechter, die over enkele maanden uitspraak doet, het oordeel van de voorzieningenrechter volgt en daarmee de vergunning vernietigt. (Zie de link voor het vonnis)

De rechter schorste de vergunning omdat hij meent dat die strijdig is met de zogenaamde Omgevingsverordening van de provincie Gelderland. Daarin is de bescherming van natuurgebieden geregeld. Volgens de rechter heeft de gemeente ten onrechte een uitzondering gemaakt op de strenge regels die het natuurgebied beschermen. Zijn redenering komt vrijwel overeen met de zienswijze van Mooi Wageningen, die door gemeente Wageningen ongegrond was verklaard.

We willen iedereen die ons geholpen heeft met donaties, handtekeningen en steunbetuigingen hartelijk bedanken. Van de donaties hebben wij de advocaatskosten en onderzoekskosten – van 4.400 euro – deels kunnen financieren, met dit belangrijke vonnis als resultaat. Donaties komen nog steeds goed van pas voor de bodemprocedure in november!