Stadion de Wageningse Berg

In 1992 speelde FC Wageningen zijn laatste wedstrijd in stadion de Wageningse Berg. Daarna is de discussie begonnen: wat gaan we met het stadion doen? Een kunstijsbaan was het eerste idee. Dat is niet doorgegaan. Vervolgens is geopperd er een evenemententerrein van te maken. Daar is serieus naar gekeken, tot het moment dat de Vrienden van het Stadion de Wageningse Berg met het idee kwamen er een sport-, kantoor- en congrescentrum van te maken, onder de noemer Future Center Wageningen (FCW).

Al sinds 2004 wordt er gewerkt aan dit plan. In de loop van de tijd is het plan steeds omvangrijker geworden, zowel wat betreft bebouwing als begroting. Wat Mooi Wageningen betreft te groot: het stadionterrein ligt binnen de Ecologische Hoofdstructuur en een forse bebouwing, de bijbehorende bedrijvigheid en evenementen geven teveel onrust op deze kwetsbare plek. 

In 2016 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een aangepast plan voor het realiseren van FCW. De aanpassingen betreffen vooral het parkeren, een natuur informatie centrum en groene daken. Tegen dat plan is de Vereniging Vrienden van de Wageningse Berg in beroep gegaan. 

Ondanks de lichte vergroening van de plannen van FCW is Mooi Wageningen van mening dat het geheel overbodig is om uitgerekend op deze kwetsbare plek in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) nieuwe vierkante meters kantoorruimte te realiseren.