Aanbieding petitie Pandaparkeerplaats aan burgemeester

De gemeente Wageningen moet de vergunning voor de Pandaparkeerplaats intrekken en een nieuw besluit nemen. Dat zegt de gemeentelijke Bezwarencommissie voor Algemene Zaken, naar aanleiding van bezwaarschriften van 8 Wageningse organisaties. De Pandaparkeerplaats gaat om het inrichten van 4 ha akkerland langs de Lawickse Allee bij Oude Nude als parkeerterrein voor 1400 auto’s, en de kap van een fors aantal bomen.

De commissie geeft de gemeente een stevige tik op de vingers. Zij oordeelt dat “het besluit niet zorgvuldig is voorbereid” en dat “een belangenafweging niet of onvoldoende heeft plaatsgevonden”. Ook mist de commissie “een goede onderbouwing en motivering van de tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan” voor gebruik van akkerland als parkeerplaats.“De commissie heeft duidelijk laten zien dat de vergunning in deze vorm bij de bestuursrechter geen enkele kans zou hebben gemaakt”, zegt Hans Brons van Mooi Wageningen.  B&W is nu geadviseerd om een nieuw besluit te nemen. Teken HIER de petitie om B&W te laten weten dat een Pandaparkeerplaats niet welkom is!

 Hanita Zweers en Hans Brons van Mooi Wageningen bij de burgemeester
Hanita Zweers en Hans Brons van Mooi Wageningen bij de burgemeester

De bewaren waren afkomstig van de Vereniging Mooi Wageningen, Historische Vereniging Oud Wageningen, de Stichting Maatschappelijk Platform Duurzaam Wageningen, Bewonersvereniging Noordwest, Stichting De Greb, de Fietsersbond, het Wagenings Milieu Overleg en een groot aantal omwonenden van de Oude Nu, Nieuwe Nu en Haven Afweg.

Bomenkap

Omwonenden en diverse organisaties hadden bezwaar gemaakt tegen de kap van bomen voor het parkeerterrein. De commissie vindt deze bezwaren gegrond, omdat de gemeente niet duidelijk had gemaakt welke bomen er gekapt zouden worden, en evenmin had gemotiveerd waaróm de bomen gekapt moeten worden. Ook rekent de commissie het de gemeente aan dat die pas in de hoorzitting een summiere tekening presenteerde en terloops meedeelde dat de helft van de bomen alsnog kon blijven staan.

Verstedelijking

Ook op andere onderdelen heeft de gemeente steken laten vallen. Zo heeft de gemeente niet duidelijk gemaakt wanneer en hoe het akkerland na het gebruik als parkeerterrein zou worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Mooi Wageningen denkt dat de projectontwikkelaar helemaal niet van plan is om het akkerland te herstellen. Voorzitter Patrick Jansen “Volgens ons is de Pandaparkeerplaats een opmaat voor permanente verstedelijking, en daarvoor is heel wat meer nodig dan een simpele aanlegvergunning.”

 

Verkeersoverlast

De commissie onderschrijft ook de bezwaren tegen de toename van de verkeersdrukte op de Wageningse wegen die het parkeerterrein zou veroorzaken. De gemeente heeft onvoldoende onderbouwd dat dit verkeer geen overlast zou veroorzaken. Ook wijzen de bezwaarmakers volgens de commissie terecht op het Gemeentelijk Mobiliteitsplan 2013, waarin staat dat onnodig autoverkeer moet worden ontmoedigd.

De commissie hekelt de wijze waarop de gemeente de vergunning in procedure bracht . “Dat de gemeente zo’n  ingrijpende vergunning binnen drie weken afgaf, middenin in de zomervakantie, getuigt van weinig inlevingsvermogen,” aldus Patrick Jansen. Verwijzend naar een recente gemeenteraadsvergadering waarin werd gesproken over het belang van betrokkenheid en participatie van burgers, vraagt de commissie van de gemeente dat ze haar burgers voortaan actiever betrekt bij vergunningen met een grote ruimtelijke impact.

Huiswerk

Al met al was de commissie het met de bezwaarmakers eens dat de vergunning niet getuigt van goede ruimtelijke ordening, terwijl dat volgens de wet wel verplicht is. Zo vergat de gemeente te vermelden waarom ze eigenlijk meewerkt aan het realiseren van een parkeerplaats voor een buurgemeente, op deze plek. De gemeente moet haar huiswerk opnieuw doen.

Mooi Wageningen is blij met de uitspraak. “Het plan was een brute ingreep in het open oeverwallenlandschap tussen Wageningen en Rhenen.” Het advies is een welkome stap in de pogingen van diverse organisaties in Wageningen om dit gebied blijvend open te houden.