Verenigingsbrainstorm over visie buitengebied

Op donderdag 14 november houdt Mooi Wageningen een eigen brainstormsessie over de visie buitengebied. Het bestuur hoort graag van de leden wat zij belangrijk vinden dat de vereniging inbrengt in het proces dat de gemeente organiseert rond het opstellen van de visie voor het buitengebied.

 

De avond begint met een korte alv, met als belangrijkste agendapunt de benoeming van een extra bestuurslid. De alv en brainstormsessie vinden plaats bij De Lynx, (gebouw met de vaas), Gerrit Zegelaarstraat 1, 6709 TA Wageningen. Inloop vanaf 19.30 uur, alv start om 20.00 uur, daarna de brainstormsessie. Eindtijd is 22.00 uur. Leden ontvangen komende week per mail een officiële uitnodiging.

Brainstormsessie

Het programma van onze brainstormsessie ziet er als volgt uit:

  1. Korte introductie op het instrument Omgevingsvisie

  2. Vaststellen belangrijkste thema’s

  3. Discussie over ideeën en standpunten

  4. Strategie voor uitdragen ideeën en standpunten Mooi Wageningen

Omgevingswet

De omgevingsvisie is een van de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. In een inleidende presentatie zal kort worden besproken wat deze nieuwe wet gaat betekenen, welke rol omgevingsvisie speelt in het omgevingsbeleid en hoe de omgevingsvisie zich verhoudt tot de andere instrumenten van de Omgevingswet. Een van de ambities van de nieuwe Omgevingswet is om burger actiever te betrekken bij het opstellen en realiseren van het omgevingsbeleid.

Relevante thema’s

Na de presentatie zullen we verkennen welke thema’s specifiek van belang zijn voor Mooi Wageningen. Daarna kunnen we in deelgroepen ideeën en standpunten uitwerken die Mooi Wageningen in het proces kan inbrengen.

Achtergrondinformatie

Voor iedereen die zich op voorhand al wil verdiepen in de materie is via de volgende linkjes meer meer informatie te vinden: