Leestip: landschapsbiografie van de Veluwe

Over een van de prachtige landschappen in onze omgeving, is in november een mooie en toegankelijke biografie verschenen: de Veluwe. De landschapsbiografie gaat over historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan, en is voor iedereen online te lezen.

Read More
Mooi Wageningen
Gezamenlijke reactie op alternatieven Grebbedijk

Mooi Wageningen heeft eind oktober samen met de Vogelbescherming en de KNNV-vogelwerkgroep Wageningen een reactie geschreven op de drie gepresenteerde alternatieven voor de verzwaring van de Grebbedijk. Met als hoofdboodschap dat het realiseren van natuurdoelen structureel meer aandacht verdient.

Read More
Mooi Wageningen
Groene Netwerkborrel op 28 november

Een netwerkborrel voor alle groene doeners en denkers in Wageningen, dat leek ons nou eens een goed idee. Om elkaar te leren kennen en te kijken waar we kunnen samenwerken of elkaar kunnen versterken. Op 28 november is de eerste editie, in de Binnenstadwinkel op de Markt, van 19.30 tot 21.30 uur.

Read More
Mooi Wageningen
Klok handelt op Nudepark 2 in strijd met natuurbeschermingswet

Projectontwikkelaar Klok is onrechtmatig gestart met werkzaamheden op Nudepark 2. Vorig jaar september kapten ze bomen zonder een vereiste ontheffing van de gemeentelijke Bomenverordening. Nu zijn ze willens en wetens zonder de benodigde ontheffing van de Wet natuurbescherming begonnen met inrichtingswerkzaamheden. Mooi Wageningen heeft bij de provincie aan de bel getrokken en eist dat de situatie wordt hersteld.

Read More
Mooi Wageningen
Drie groepen bij vogelexcursie uiterwaarden

Twee paapjes, enkele grote zilverreigers en een jagende boomvalk. Dat waren op vogelgebied de  hoogtepunten van de excursie op zaterdag 15 september in de Wageningse uiterwaarden van de KNNV-Vogelwerkgroep en Mooi Wageningen. Daarnaast bleken veel deelnemers geïnteresseerd in wat Mooi Wageningen doet en bereikt om die vogels en hun leefgebied te beschermen.

Read More
Mooi Wageningen
Tunnelkassen Monsanto horen niet thuis in open landschap

In de zaak van de tunnelkassen van zaadveredelaar Monsanto laat de gemeente Wageningen opnieuw zien dat ze zich niet aan haar eigen structuurvisie houdt. Het permanent toestaan van kassen tast het open landschap aan en vergroot het risico op volbouwen. Mooi Wageningen heeft dan ook een zienswijze ingediend om te voorkomen dat de salamitactiek van Monsanto – tijdelijk als opstapje naar permanent – slaagt.

Read More
Mooi Wageningen
Geen zonnevelden zonder goede ruimtelijke ordening

Mooi Wageningen heeft een zienswijze ingediend tegen het plan voor een zonnepark van 7 hectare aan de Haarweg in het Binnenveld. Volgens ons voldoet het plan niet aan de regels voor een goede ruimtelijke ordening en natuurbescherming. De gemeente Wageningen geeft projectontwikkelaars te veel ruimte, met grote risico’s voor het open landschap.

Read More
Mooi Wageningen
Plannen voor zonnevelden vragen zorgvuldige beoordeling

De werkgroep die invulling gaat geven aan de beoordelingscriteria van plannen voor zonnevelden, is goed op stoom. De leden zijn inmiddels bezig de kaders op papier te zetten. Zonnevelden hebben effect op landschap, natuur en leefbaarheid die toch al onder druk staan. We staan daarom kritisch tegenover zonnevelden en willen plannen en beleid voor zonneparken zorgvuldig kunnen beoordelen.

Read More
‘Lozing Enka-pluim op Rijn in strijd met de wet’

Mooi Wageningen heeft een zienswijze ingediend tegen de vergunning voor het in de Rijn lozen van ernstig vervuild grondwater. De vervuiling is afkomstig van het Edese Enka-terrein. Dit grondwater hoort volgens de wet met de best beschikbare technieken gezuiverd te worden, en dat kan ook. Dat het vuile water nu voor lozing mag worden verdund met kostbaar schoon grondwater, komt neer op knoeien met afval.

Read More
Mooi Wageningen