Goede basis voor start crowdfunding Mooi Binnenveld

De stichting Mooi Binnenveld boekt goede voortgang bij het verwerven van financiële middelen voor de aankoop van 50 hectare nieuwe natuur in het Binnenveld. Van het streefbedrag 400.000 euro is nu ongeveer 30% toegezegd. Dat is een goed moment om te starten met de crowdfundingactie.

Lees verder »

Bestemmingsplan Nudepark II toch goedgekeurd

De Raad van State heeft op 30 augustus het beroep afgewezen dat Mooi Wageningen en buurtschap Oude Nude hadden aangetekend tegen het omstreden bestemmingsplan Nudepark II fase 1. Het besluit van de Wageningse gemeenteraad dat onder druk van een schadeclaim van de projectontwikkelaar tot stand kwam is daarmee alsnog bekrachtigd. 

Lees verder »

Zondag 3 september: Opschoonvaart door stadsgracht

Samen met buurtbewoners en het Platform Stadsgracht Wageningen organiseert Wageningen Schoon op zondag 3 september de eerste opschoonvaart door de stadsgracht Tijdens dit evenement-voor-het-hele-gezin halen we al het zwerfafval uit de stadsgracht. Kano’s, zwemvesten en grijpers zijn aanwezig, maar eigen materiaal meenemen mag ook. Start om 10 uur bij de Junushoff. Aanmelden gewenst!

Lees verder »

Wageningen verdient een beter verkeersbeleid

Mooi Wageningen heeft de afgelopen twee jaar veel tijd gestoken in de discussie over de bereikbaarheid van Wageningen. Niet omdat we vinden dat er een groot bereikbaarheidsprobleem is – een paar minuten wachten lijkt ons een redelijk offer voor mensen die persé met de auto de spits in willen. Nee, onze bemoeienis heeft te maken met de roep om nieuwe wegen dwars door het Binnenveld die de bereikbaarheidsdiscussie uitlokt.

Lees verder »

Beheerplan Rijntakken mist ambitie

Te weinig oog voor de problemen, en een gebrek aan ambitie en concrete maatregelen . Dat is het oordeel van Mooi Wageningen over het concept-beheerplan voor Natura 2000 gebied Rijntakken, de beschermde uiterwaardennatuur langs Rijn, Waal en IJssel. Mooi Wageningen heeft daarom een zienswijze naar de provincie Gelderland gestuurd met het verzoek om het beheerplan te verbeteren. 

Lees verder »

Bedrijventerrein Nudepark 2 bij Raad van State

Het plan voor bedrijventerrein Nudepark 2 is overbodig, ligt op de verkeerde plek en schaadt beschermde soorten. Dat is wat Hans Brons namens Mooi Wageningen en de bewoners van buurtschap Oude Nude vorige week samen betoogden bij de Raad van State in Den Haag. Mooi Wageningen vroeg de staatsraad het bestemmingsplan Nudepark 2 fase I ongeldig te verklaren.

Lees verder »

Steun Nudepark 2 Nee!

Dankzij massale steun wordt de Pandaparkeerplaats niet aangelegd. Maar daarmee is het gevaar voor het open Nude-landschap niet geweken, want dezelfde projectontwikkelaar wil hier een bedrijventerrein van maar liefst 18 ha aanleggen. Mooi Wageningen heeft samen met omwonenden beroep aangetekend bij de Raad van State. We hebben een goed verhaal, maar wij moeten ons beroep professioneel laten ondersteunen. De bewoners van buurtschap Oude Nude brachten al een groot bedrag bijeen, maar we komen nog enkele duizenden euro’s te kort. Wilt u helpen het Nude-landschap open te houden?

Lees verder »

Lustrumfeest Mooi Wageningen

Op vrijdag 19 mei vierden we ons derde lustrum: 15 jaar Mooi Wageningen! Na de jaarlijkse ALV was er taart en presenteerde voorzitter Patrick Jansen de hoogtepunten van Mooi Wageningen van het afgelopen jaar. Vervolgens schetste Rob Janmaat een prachtig toekomstperspectief voor de Binnenveldse Hooilanden en haalde de eerste crowdfunding voor de aankoop van nieuwe natuur binnen. En toen was het tijd voor het feest, met muziek van de band ‘Birds of a Feather’.

Lees verder »

Verzet tegen autoweg Binnenveld op stoom

Mooi Wageningen is mede initiatiefnemer van een petitie tegen een voorgestelde autoweg door het Binnenveld, een belangrijk uitloopgebied met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarden en natuurkwaliteit. De autoweg loopt langs het stiltegebied Binnenveld, en dwars door het 200 jaar oude Dassenbos aan de Dijkgraaf. Met dit voorstel gaat het College van B&W volledig voorbij aan alle adviezen van de coalitie Wageningen Goed op Weg. Binnen 3 dagen zijn er al 1000 handtekeningen verzameld! 

Lees verder »

Pandaparkeerplaats van de baan!

Op 3 mei 2017 heeft het college van B&W besloten om tóch geen vergunning te verlenen voor de ‘Pandaparkeerplaats’, gezien “het ontbreken van maatschappelijk en politiek draagvlak in de stad”. B&W heeft alsnog geconcludeerd dat het beoogde parkeerterrein niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. We danken iedereen voor alle steun bij onze acties en ons lobbywerk om deze vergunning van tafel te krijgen. 

Lees verder »

Ridderorde voor bestuurslid Hans Brons!

Ons bestuurslid Hans Brons is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege “grote en onvermoeibare inzet voor duurzaamheid”! Mooi Wageningen is blij voor Hans en hoopt dat hij nog lang zijn tomeloze passie en vasthoudendheid voor natuur en landschap met ons blijft delen. 

Lees verder »

Opschoonwandeling op zondag 7 mei

Op zondag 7 mei organiseert Wageningen Schoon weer een opschoonwandeling. Deze keer gaan we de uiterwaarden in om zwerfafval op te ruimen. We verzamelen om 10.00 uur bij de Wolfswaard, Aan de Rijn 12 in Wageningen. Wageningen Schoon zorgt voor grijpers, handschoenen en vuilniszakken. Iedereen, jong en oud, is welkom!

Lees verder »