Natuurtoets Nudepark 2 was onvoldoende onafhankelijk

Adviesbureau STARO heeft zich bij het natuuronderzoek voor het bestemmingsplan Nudepark 2 “onvoldoende onafhankelijk” opgesteld ten opzichte van zijn opdrachtgever, projectontwikkelaar Klok BV. Ook heeft het bureau zich onvoldoende gehouden aan erkende inventarisatieprotocollen voor natuurtoetsen. Dat is het oordeel van het bestuur van brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus (NGB).

Lees verder »

Kiezen voor natuur en landschap in Wageningen

Op woensdag 21 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Er doen in Wageningen negen fracties mee. Allemaal hebben ze een verkiezingsprogramma voor 2018-2022 online gezet. Wat hebben de partijen te bieden op het gebied van natuur en landschap? We bekeken de verkiezingsprogramma’s, het stemgedrag op enkele belangrijke dossiers, en de kandidatenlijsten. 

Lees verder »

Geslaagd verkiezingsdebat Natuur en Landschap

De verdere economische ontwikkeling van Wageningen mag niet ten koste gaan van natuur en landschap. Daarover waren alle negen partijen die meededen aan het eerste Wageningse Verkiezingsdebat Natuur en Landschap het eens. Voor een volgepakte bibliotheek gingen twee wethouders, zes raadsleden en één kandidaatsraadslid met elkaar in gesprek over natuur en landschap, aan de hand van vijf vragen.

Lees verder »

”Wie is hier nu eigenlijk de baas?”

Als je Wageningers vraagt waarom ze hier wonen, dan noemen ze zaak de prachtige omgeving met de grote rijkdom aan zeer verschillende landschappen. Ook de aanwezigheid van de universiteit, dit jaar al 100 jaar, heeft álles met deze natuurlijke rijkdom te maken. De Wageningse landschappen zijn een belangrijke ‘vestigingsplaatsfactor’ voor mensen en voor bedrijven.

Lees verder »

Bomenkap op bedrijventerreinen Nudepark 1 en 2

Mooi Wageningen heeft in december bij de Rechtbank Gelderland bezwaar gemaakt tegen de bomenkap op Nudepark 2. Bij ons bezwaar zijn drie dingen belangrijk. De niet vergunde bomenkap op het oude Nudepark 1, de beplanting van het nieuwe Nudepark 2 en de aantasting van leefgebied van wettelijk beschermde soorten. Op verzoek van de rechter werd de zitting geschorst en is ons gevraagd in overleg met de Omgevingsdienst en de initiatiefnemer naar een oplossing te zoeken.

Lees verder »

Verkiezingsdebat Natuur en Landschap

De bblthk organiseert samen met Mooi Wageningen en vier andere groene organisaties een verkiezingsdebat over natuur en landschap in en om Wageningen. Alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zijn uitgenodigd. Op dinsdag 20 februari wordt onder leiding van Jelle de Gruyter en Simon Vink gedebatteerd over vijf thema’s, die worden ingeleid door vijf verschillende groene organisaties.  De toegang is gratis.

Lees verder »

Reactie op conceptontwikkelings- richtingen Grebbedijk

In de komende jaren gaat de Grebbedijk op de schop. De eerste plannen hiervoor worden momenteel uitgewerkt. Veel van deze toekomomstplannen staan op gespannen voet met het beschermen van de natuurwaarden in de uiterwaarden. Veel natuurbeschermers maken zich dan ook zorgen over de gang van zaken.

Lees verder »

Een Edese pijplijn door het Binnenveld?

De overheid moet het goede voorbeeld geven. Daarom is Mooi Wageningen kritisch tegenover het plan om de vervuiling onder het voormalige ENKA fabrieksterrein in Ede op de Rijn te lozen via een nieuwe pijplijn door het Binnenveld. In plaats daarvan moet worden geprobeerd de vervuiling ter plekke op te ruimen, zelfs al is dat duurder, vindt Mooi Wageningen.

Lees verder »

Herstel onrechtmatige bomenkap Dorschkamp

In november 2015 is op landgoed de Dorschkamp een stuk bos gekapt voor de aanleg van een golfbaan. Daarvoor was geen vergunning afgegeven. Helaas zal de aangerichte schade nog vele tientallen jaren zichtbaar zijn. Landgoed de Dorschkamp moet het gekapte stuk bos binnen drie jaar herbeplanten.

Lees verder »

Gemeente, Klok en Mooi Wageningen in overleg over herstel natuurwaarden Nude II

Op donderdag 7 december 2017 is Mooi Wageningen naar de rechtbank in Arnhem geweest. Onderwerp was het bezwaar dat Mooi Wageningen had aangetekend tegen de vergunning die door de gemeente is verleend voor het kappen van bomen op het terrein Nude II. Als gevolg van de kap zijn voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van beschermde soorten zoals kerkuil, steenuil en poelkikker vernietigd.

Lees verder »