Nieuws

Zo’n 6 keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief.
Wilt u deze ook ontvangen? Schrijf u dan hier in.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De Wageningse Eng: graanveld of paardenwei?

Actief graanteelt stimuleren, verpaarding tegengaan en cultuurhistorie zichtbaar maken. Dat zou de gemeente volgens Mooi Wageningen moeten doen om de Wageningse Eng te behouden als waardevol onderdeel van nationaal landschap Veluwe. Mooi Wageningen heeft deze visie ingebracht bij de voorbereiding van de Gebiedsvisie Wageningse Eng, waarin de toekomst van de eng wordt bepaald.

Lees verder »

Studentenonderzoek: ecologische waarde Wagenings groen kan beter

Wageningen is een gemeente met een hoge biodiversiteit. Die biodiversiteit hangt samen met een grote variatie in landschappen. Veel van die soorten zitten in het buitengebied, maar ook het bebouwd gebied is belangrijk. Met die waarden in gedachten heeft Mooi Wageningen aan het Onderwijsloket van Wageningen University & Research gevraagd op welke manieren de biodiversiteit van de stad Wageningen nog verder verbeterd kan worden.

Lees verder »

Kritisch over zonnevelden

Mooi Wageningen staat kritisch tegenover de plannen voor zonnevelden. Deze velden vol zonnepanelen zijn een grote inbreuk op het open landschap dat we met zijn allen zo waarderen. De vereniging wil dat de gemeente eerst eens met een goede visie op het buitengebied komt met onder meer een afwegingskader voor zonnevelden, en niet voor zoiets ingrijpends over één nacht ijs gaat. Duidelijk mag zijn dat het uitgangspunt van Mooi Wageningen is dat natuur, landschap en de leefbaarheid er per saldo op vooruit moeten gaan, niet achteruit.

Lees verder »

ALV benoemt nieuwe bestuursleden

De algemene ledenvergadering van vrijdag 20 april heeft twee bestuursleden herbenoemd en twee nieuwe bestuursleden benoemd. Het bestuur bestaat daarmee uit zeven personen onder voorzitterschap van Patrick Jansen.

Lees verder »

Ecologische Verbindingszone Kielekampsteeg niet gerealiseerd

De geplande ecologische verbindingszone langs de Kielekampsteeg is niet deugdelijk aangelegd. De zone was onderdeel van het bestemmingsplan Noordelijke Inprikker, waarvoor de oude kwelsloot werd verlegd. De zone, die officieel de bestemming natuur heeft, ziet er nu uit als een gewone landbouwsloot, en een deel is zelfs ingericht als gazon. Mooi Wageningen heeft bij de gemeente Wageningen een handhavingsverzoek ingediend om de zone alsnog gerealiseerd te krijgen. 

Lees verder »

Kwartelkoning terug in de Bovenpolder

In de Bovenste Polder onder Wageningen – oftewel in de uiterwaarden – is een kwartelkoning neergestreken. Deze schuwe vogel broedt in hooilanden en de uiterwaarden bij Wageningen is een van de weinige plekken in Nederland waar deze vogel nog regelmatig wordt gesignaleerd. Samen met de KNNV, de wetlandwachten van Vogelbescherming Nederland heeft Mooi Wageningen Staatsbosbeheer gevraagd om bij het beheer meer rekening te houden met deze zeldzame broedvogel.

Lees verder »

Vraagtekens bij plannen voor een Campusrondweg

Mooi Wageningen heeft een dozijn vragen ingeleverd bij de Provincie Gelderland in verband met het plan om een nieuwe weg aan te leggen langs de Noord- en Westzijde van de campus van Wageningen Universiteit, de Campusrondweg. Mooi Wageningen heeft grote twijfels over het nut en de noodzaak van dit plan. De vragen gaan over gevolgen van verschillende varianten voor natuur, landschap, cultuurhistorie, stilte en recreatieve mogelijkheden.

Lees verder »

Het groenste collegeprogramma ooit

Het nieuwe collegeprogramma van de gemeente Wageningen is het groenste ooit. De vier collegefracties – GroenLinks, D66, Partij van de Arbeid en Christen Unie – wijdden maar liefst anderhalve pagina aan natuur en landschap. Ze formuleerden prachtige ambities, inclusief het voornemen om een Wagenings biodiversiteitspact op te stellen. Mooi Wageningen denkt dat Wageningen met dit programma de groenste stad van Nederland zou kunnen worden.

Lees verder »

Elzen terug langs de Droevendaalsesteeg

Langs de Droevendaalsesteeg staan weer nieuwe elzen. Een groep leerlingen van de Margrietschool plantte de bomen op Boomfeestdag, samen met wethouder Dennis Gudden, onder begeleiding van Het Groene Wiel. Het planten was een uitkomst van overleg tussen gemeente Wageningen, NIOO en Mooi Wageningen, over een beter beheer van de bomen en de steeg als geheel.

Lees verder »

Natuurtoets Nudepark 2 was onvoldoende onafhankelijk

Adviesbureau STARO heeft zich bij het natuuronderzoek voor het bestemmingsplan Nudepark 2 “onvoldoende onafhankelijk” opgesteld ten opzichte van zijn opdrachtgever, projectontwikkelaar Klok BV. Ook heeft het bureau zich onvoldoende gehouden aan erkende inventarisatieprotocollen voor natuurtoetsen. Dat is het oordeel van het bestuur van brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus (NGB).

Lees verder »

Kiezen voor natuur en landschap in Wageningen

Op woensdag 21 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Er doen in Wageningen negen fracties mee. Allemaal hebben ze een verkiezingsprogramma voor 2018-2022 online gezet. Wat hebben de partijen te bieden op het gebied van natuur en landschap? We bekeken de verkiezingsprogramma’s, het stemgedrag op enkele belangrijke dossiers, en de kandidatenlijsten. 

Lees verder »

Geslaagd verkiezingsdebat Natuur en Landschap

De verdere economische ontwikkeling van Wageningen mag niet ten koste gaan van natuur en landschap. Daarover waren alle negen partijen die meededen aan het eerste Wageningse Verkiezingsdebat Natuur en Landschap het eens. Voor een volgepakte bibliotheek gingen twee wethouders, zes raadsleden en één kandidaatsraadslid met elkaar in gesprek over natuur en landschap, aan de hand van vijf vragen.

Lees verder »