Rechter haalt streep door uitbreiding golfbaan!

De gemeente Wageningen had geen vergunning mogen afgeven voor een golfbaan op landgoed de Dorschkamp. Dat oordeelde de rechtbank Arnhem gisteren. De rechters steunden het beroep van de Vereniging Mooi Wageningen, de Stichting Behoud Cultuurlandschap De Dorschkamp (BCD) en van een aanwonende op alledrie de onderdelen. De aanlegvergunning wordt vernietigd.

Lees verder »

Binnenveldse Hooilanden: 300 ha topnatuur

Op 27 maart is de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanleg van 300 ha topnatuur in het Binnenveld door o.a. Provincie, Staatsbosbeheer, ANV het Binnenveld en Stichting Mooi Binnenveld (een initiatief van Mooi Wageningen). Het resultaat: aaneengesloten extensief beheerd hooilandgebied met blauwgraslanden en trilvenen. Mooi Wageningen is blij en trots dat deze unieke natuur tot stand komt door samenwerking tussen boeren, burgers en natuurbeschermers. 

Lees verder »

Geslaagde opschoondagen in Wageningen

Op 25 maart was het Landelijke Opschoondag. Ook in Wageningen gingen mensen dit weekend aan de slag met handschoenen, kleurige hesjes, grijpers en afvalzakken. Op zaterdag én zondag 26 maart haalden 120 vrijwilligers op 13 locaties ruim 80 zakken vol zwerfafval op. Wageningen is weer een stukje schoner.

Lees verder »

Perikelen Pandaparkeerplaats en Nudepark 2

Mooi Wageningen heeft de gemeente formeel in gebreke gesteld vanwege het overschrijden van wettelijke termijnen voor besluitvorming over de zogenaamde Pandaparkeerplaats. Al in december heeft de gemeentelijke bezwarenadviescommissie de bezwaren van Mooi Wageningen en 7 andere organisaties gegrond verklaard, en geadviseerd de vergunning te vernietigen. Toch heeft de gemeente nu – 3 maanden later – nog altijd geen nieuw besluit genomen. In een persbericht liet de gemeente weten de tijd te willen nemen voor een zorgvuldige onderbouwing, om pas in april te kunnen besluiten.

Lees verder »

Rechtbankzitting vol vragen over vergunning Golfbaanuitbreiding

– 31 maart: Rechtbank stelt vonnis 6 weken uit –  

Op donderdag 16 februari was er in Arnhem eindelijk de zitting in de bodemprocedure tegen de vergunningverlening van Gemeente Wageningen aan de Golfclub over de golfbaanuitbreiding in het bos. Vereniging Mooi Wageningen en de Stichting Behoud Cultuurlandschap de Dorschkamp hebben deze rechtszaak direct na de vergunningverlening in april 2016 aangespannen. Vernietigt de Rechtbank Arnhem de vergunning van de Gemeente Wageningen voor de aanleg van een golfbaan in het bos? Half mei 2017 weten we het!

Lees verder »

Geen golfbaan in het bos

De Wageningse Golfclub wil haar golfbaan uitbreiden ten koste van natuur. Mooi Wageningen heeft bezwaar aangetekend en is naar de rechter gestapt. We zijn in afwachting van de uitspraak van de rechter in de bodemprocedure. Het verzoek om schorsing van de vergunning was al gehonoreerd. 

Lees verder »

Aanbieding petitie Pandaparkeerplaats aan burgemeester

Op dinsdag 24 januari om 12:00 uur overhandigden we de petitie met 1250 handtekeningen tegen de Pandaparkeerplaats aan de burgemeester. B&W gaan deze week een nieuw besluit nemen over de Pandaparkeerplaats:  4 ha akkerland langs de Lawickse Allee bij de Oude Nude als parkeerterrein voor 1400 auto’s, en de kap van een fors aantal bomen. Teken alsnog DE PETITIE om te voorkomen dat B&W een onzinnig besluit gaan nemen! (illustratie: Henk van Ruitenbeek)

Lees verder »

Raad van State wijst bezwaren Noordelijke Inprikker af

De Bornsesteeg en Kielekampsteeg moeten geen doorgaande autowegen worden. En het autoverkeer mag geen uitnodiging krijgen verder het Binnenveld te belasten. Dat bepleitten Mooi Wageningen en de Fietsersbond bij de Raad van State. Helaas werd ons beroep ongegrond verklaard. De gemeente en Wageningen UR zullen naar verwachting snel met de aanleg beginnen. We blijven strijden voor een open en fietsvriendelijk Binnenveld en zien toe op naleving van de beloften om verkeer te ontmoedigen verder het Binnenveld in te trekken. 

Lees verder »

Opschoonwandeling, doe mee!

Het einde van het jaar komt eraan. Reden voor feest natuurlijk. Helaas belanden er met oud en nieuw miljoenen kilo’s vuurwerkafval op straat. Vuurwerkafval is slecht voor het milieu. En een vervuilde straat is voor niemand fijn. Daarom gaan veel mensen in hun eigen buurt Nieuwjaarsvegen. Liever het buitengebied in? Begin 2017 goed en doe mee met de Opschoonwandeling van Wageningen Schoon op 1 januari!

Lees verder »

Sluipverkeer Binnenveld in kaart gebracht

Het sluipverkeer door het Binnenveld bij Wageningen is aanzienlijk. Dat is de eerste conclusie van verkeerstellingen van Mooi Wageningen en de Fietsersbond. Vooral tijdens de avondspits gebruiken automobilisten de plattelandswegen om de wachtrijen voor de stoplichten te omzeilen. Het sluipverkeer gaat ten koste van het stiltegebied en van het plezier en de veiligheid van fietsers en recreanten.

Lees verder »

Een Goed Gesprek met voorzitter Patrick Jansen

Op woensdag 14 december kwamen in Onder de Linden weer uiteenlopende mensen aan tafel voor een Goed Gesprek. Waaronder Patrick Jansen, voorzitter van Mooi Wageningen. Wim Huijser ondervroeg Patrick Jansen over zijn werk als ecoloog bij de WU, maar vooral ook over zijn activiteiten in de media (mooiste nationale park verkiezingen, bomenkap in de uiterwaarden), Vereniging Mooi Wageningen en de plannen voor topnatuur in het Binnenveld. 

Lees verder »

Wilgen knotten als maatschappelijke stage

Mooi Wageningen is er blij mee dat het Pantarijn haar leerlingen nog steeds maatschappelijke stage aanbiedt, ook al is de wettelijke verplichting daartoe weggevallen. Het is van belang dat jonge mensen in aanraking komen met vrijwilligerswerk, en ervaren dat je inzetten voor natuur en landschap erg bevredigend kan zijn. Daarom bieden we elk jaar diverse maatschappelijke stages aan. In november 2016 knotten we de wilgen op Oranje Nassau’s Oord.

Lees verder »