Nieuws

Zo’n 6 keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief.
Wilt u deze ook ontvangen? Schrijf u dan hier in.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bedrijventerrein Nudepark 2 bij Raad van State

Het plan voor bedrijventerrein Nudepark 2 is overbodig, ligt op de verkeerde plek en schaadt beschermde soorten. Dat is wat Hans Brons namens Mooi Wageningen en de bewoners van buurtschap Oude Nude vorige week samen betoogden bij de Raad van State in Den Haag. Mooi Wageningen vroeg de staatsraad het bestemmingsplan Nudepark 2 fase I ongeldig te verklaren.

Lees verder »

Steun Nudepark 2 Nee!

Dankzij massale steun wordt de Pandaparkeerplaats niet aangelegd. Maar daarmee is het gevaar voor het open Nude-landschap niet geweken, want dezelfde projectontwikkelaar wil hier een bedrijventerrein van maar liefst 18 ha aanleggen. Mooi Wageningen heeft samen met omwonenden beroep aangetekend bij de Raad van State. We hebben een goed verhaal, maar wij moeten ons beroep professioneel laten ondersteunen. De bewoners van buurtschap Oude Nude brachten al een groot bedrag bijeen, maar we komen nog enkele duizenden euro’s te kort. Wilt u helpen het Nude-landschap open te houden?

Lees verder »

Lustrumfeest Mooi Wageningen

Op vrijdag 19 mei vierden we ons derde lustrum: 15 jaar Mooi Wageningen! Na de jaarlijkse ALV was er taart en presenteerde voorzitter Patrick Jansen de hoogtepunten van Mooi Wageningen van het afgelopen jaar. Vervolgens schetste Rob Janmaat een prachtig toekomstperspectief voor de Binnenveldse Hooilanden en haalde de eerste crowdfunding voor de aankoop van nieuwe natuur binnen. En toen was het tijd voor het feest, met muziek van de band ‘Birds of a Feather’.

Lees verder »

Verzet tegen autoweg Binnenveld op stoom

Mooi Wageningen is mede initiatiefnemer van een petitie tegen een voorgestelde autoweg door het Binnenveld, een belangrijk uitloopgebied met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarden en natuurkwaliteit. De autoweg loopt langs het stiltegebied Binnenveld, en dwars door het 200 jaar oude Dassenbos aan de Dijkgraaf. Met dit voorstel gaat het College van B&W volledig voorbij aan alle adviezen van de coalitie Wageningen Goed op Weg. Binnen 3 dagen zijn er al 1000 handtekeningen verzameld! 

Lees verder »

Pandaparkeerplaats van de baan!

Op 3 mei 2017 heeft het college van B&W besloten om tóch geen vergunning te verlenen voor de ‘Pandaparkeerplaats’, gezien “het ontbreken van maatschappelijk en politiek draagvlak in de stad”. B&W heeft alsnog geconcludeerd dat het beoogde parkeerterrein niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. We danken iedereen voor alle steun bij onze acties en ons lobbywerk om deze vergunning van tafel te krijgen. 

Lees verder »

Ridderorde voor bestuurslid Hans Brons!

Ons bestuurslid Hans Brons is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege “grote en onvermoeibare inzet voor duurzaamheid”! Mooi Wageningen is blij voor Hans en hoopt dat hij nog lang zijn tomeloze passie en vasthoudendheid voor natuur en landschap met ons blijft delen. 

Lees verder »

Opschoonwandeling op zondag 7 mei

Op zondag 7 mei organiseert Wageningen Schoon weer een opschoonwandeling. Deze keer gaan we de uiterwaarden in om zwerfafval op te ruimen. We verzamelen om 10.00 uur bij de Wolfswaard, Aan de Rijn 12 in Wageningen. Wageningen Schoon zorgt voor grijpers, handschoenen en vuilniszakken. Iedereen, jong en oud, is welkom!

Lees verder »

Rechter haalt streep door uitbreiding golfbaan!

De gemeente Wageningen had geen vergunning mogen afgeven voor een golfbaan op landgoed de Dorschkamp. Dat oordeelde de rechtbank Arnhem gisteren. De rechters steunden het beroep van de Vereniging Mooi Wageningen, de Stichting Behoud Cultuurlandschap De Dorschkamp (BCD) en van een aanwonende op alledrie de onderdelen. De aanlegvergunning wordt vernietigd.

Lees verder »

Binnenveldse Hooilanden: 300 ha topnatuur

Op 27 maart is de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanleg van 300 ha topnatuur in het Binnenveld door o.a. Provincie, Staatsbosbeheer, ANV het Binnenveld en Stichting Mooi Binnenveld (een initiatief van Mooi Wageningen). Het resultaat: aaneengesloten extensief beheerd hooilandgebied met blauwgraslanden en trilvenen. Mooi Wageningen is blij en trots dat deze unieke natuur tot stand komt door samenwerking tussen boeren, burgers en natuurbeschermers. 

Lees verder »

Geslaagde opschoondagen in Wageningen

Op 25 maart was het Landelijke Opschoondag. Ook in Wageningen gingen mensen dit weekend aan de slag met handschoenen, kleurige hesjes, grijpers en afvalzakken. Op zaterdag én zondag 26 maart haalden 120 vrijwilligers op 13 locaties ruim 80 zakken vol zwerfafval op. Wageningen is weer een stukje schoner.

Lees verder »

Perikelen Pandaparkeerplaats en Nudepark 2

Mooi Wageningen heeft de gemeente formeel in gebreke gesteld vanwege het overschrijden van wettelijke termijnen voor besluitvorming over de zogenaamde Pandaparkeerplaats. Al in december heeft de gemeentelijke bezwarenadviescommissie de bezwaren van Mooi Wageningen en 7 andere organisaties gegrond verklaard, en geadviseerd de vergunning te vernietigen. Toch heeft de gemeente nu – 3 maanden later – nog altijd geen nieuw besluit genomen. In een persbericht liet de gemeente weten de tijd te willen nemen voor een zorgvuldige onderbouwing, om pas in april te kunnen besluiten.

Lees verder »

Rechtbankzitting vol vragen over vergunning Golfbaanuitbreiding

– 31 maart: Rechtbank stelt vonnis 6 weken uit –  

Op donderdag 16 februari was er in Arnhem eindelijk de zitting in de bodemprocedure tegen de vergunningverlening van Gemeente Wageningen aan de Golfclub over de golfbaanuitbreiding in het bos. Vereniging Mooi Wageningen en de Stichting Behoud Cultuurlandschap de Dorschkamp hebben deze rechtszaak direct na de vergunningverlening in april 2016 aangespannen. Vernietigt de Rechtbank Arnhem de vergunning van de Gemeente Wageningen voor de aanleg van een golfbaan in het bos? Half mei 2017 weten we het!

Lees verder »