De Landschappen van Wageningen

Het boek ‘De Landschappen van Wageningen’ is een initiatief van Vereniging Mooi Wageningen. Het eerste exemplaar van het boek is op donderdag 8 juli 2021 aangeboden aan de burgemeester van Wageningen, Floor Vermeulen. Het boek is verschenen bij Uitgeverij Blauwdruk.

Vijf landschappen

Het boek vertelt het verhaal van de vijf Wageningse landschappen. Aan bod komen de Stuwwal, de Eng, de Uiterwaarden, de Nude en het Binnenveld. Die landschappen zijn in de loop der jaren flink veranderd onder invloed van de groei van de stad, de intensivering en schaalvergroting in de landbouw en de natuurontwikkeling. Met dit boek wil de vereniging bewoners en bezoekers van Wageningen informeren over deze landschappen, maar ook aansporen om deze verder te verkennen.

Burgemeester Vermeulen met het eerste exemplaar, ontvangen uit handen van Harry Harsema, uitgeverij Blauwdruk

Belang van de landschappen in de toekomst

De samenhang en de nabijheid van deze vijf Wageningse landschappen maakt deze voor Nederland uniek. Mensen maken het landschap. We kunnen er dus ook samen voor zorgen dat dat landschap aantrekkelijk is voor ons én alle soorten waarmee we samenleven. De vereniging ziet in de toekomst een landschap met grote waarden voor zowel mens als natuur en veel ruimte voor biodiversiteit. Het is belangrijk om ook buiten de beschermde natuurgebieden de basiskwaliteit voor natuur op orde te brengen. Dat kan met duurzame vormen van landgebruik waarin we de cultuurhistorie van het landschap terugzien. Dit boek laat zien welke elementen van het landschap waarde geven en is daarmee een rijke bron van inspiratie voor het landschap van de toekomst.

Bijdragen

De teksten in het boek ‘De Landschappen van Wageningen’ zijn op basis van door vrijwilligers van de Vereniging Mooi Wageningen verzamelde informatie, geschreven door Wim Huijser. Daarnaast geven 15 interviews een persoonlijk karakter aan de beleving van de landschappen. Leden van de Cameraclub Wageningen leverden een bijdrage in de fotografie. Het voorwoord is geschreven door Geert van Rumund, oud-burgemeester van Wageningen. De gemeente Wageningen, Vereniging Mooi Wageningen en Wing droegen financieel bij aan de totstandkoming van het boek.

Joost Reijnen, voorzitter Mooi Wageningen bedankt de vrijwilligers

Lid worden!

Word nu lid van Vereniging Mooi Wageningen en ontvang het boek met korting voor slechts € 23,90.