Mooi Wageningen kan uw hulp goed gebruiken!

Hoe?

U kunt helpen door lid te worden. Met uw lidmaatschap draagt u bij aan het verbeteren en het instandhouden van landschap en natuur rond Wageningen. U ontvangt maandelijks een digitale nieuwsbrief, uitnodigingen voor activiteiten, en u kunt meebeslissen over de vereniging op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

U kunt ook meedoen aan onze activiteiten, zoals natuurwerkdagen en opschoonwandelingen, het bestuur helpen met het organiseren van activiteiten, het ontwikkelen van plannen of het uitspitten van dossiers.

lid worden

Het lidmaatschap van Mooi Wageningen kost €1 per maand (€12,00 per jaar). U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.

Mooi Wageningen is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Giften aan Mooi Wageningen zijn daardoor - onder bepaalde voorwaarden - aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

 

ACTIVITEITEN

Mooi Wageningen organiseert enkele malen per jaar een activiteit voor de leden. Een jaarlijks terugkerende activiteit is de Nationale Natuurwerkdag in november. In de wintermaanden helpen we met het onderhoud van kleine landschapselementen, zoals knotwilgen en houtwallen. Voor gereedschap, koffie en soep wordt gezorgd.

Een paar keer per jaar doen we mee met de opschoonwandelingen van Wageningen Schoon. Wageningen Schoon zorgt voor afvalgrijpers en afvalzakken, koffie en koek. Elke keer wordt een andere route gekozen om samen op te schonen. Ook kinderen zijn van harte welkom!

Let op onze aankondigingen op deze website en sociale media.

help het bestuur

Het bestuur kan bij de vele projecten uw hulp goed gebruiken! Bent u handig met organiseren? Of heeft u expertise op het gebied van natuur, landschap, communicatie, politiek of juridische zaken? Als u ons wilt helpen, laat het ons weten via info@mooiwageningen.nl.