ENKA-pijpleiding van de baan

 De initiatiefnemers Vereniging Mooi Wageningen, Vereniging Havenstraat en Watersportvereniging VADA hebben maandagmiddag 6 maart de petitie “Geen vieze ENKA-vervuiling in de Nederrijn’ aangeboden aan de Heemraad Frans ter Maten van het waterschap Veluwe en Vallei. Dit gebeurde in Apeldoorn voorafgaand aan het bestuurlijk overleg van de samenwerkingspartners het waterschap, de provincie Gelderland en de gemeente Ede. De petitie was bij het aanbieden maar liefst 4.762 keer ondertekend.

Ludiek zwemprotest

Ter ondersteuning van de petitie was er zondag 5 maart nog een zwemprotest tegen de aanleg van de ‘smeerpijp’. Ongeveer 20 mensen zwommen tussen de kribben in het koude water van de Nederrijn.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedraaid

Voorafgaand aan de aanbieding legden de initiatiefnemers nogmaals kort en krachtig uit waarom zij zich zorgen maken over de voorgenomen lozing. En waarom deze niet moet plaatsvinden. Lozing betekent immers jarenlange vervuiling van de Nederrijn met zeer zorgwekkende stoffen en sulfaat. Dit in een rivier met in de zomerperiode geen of nauwelijks doorstroming. Met als gevolg een zeer slechte waterkwaliteit in een rivier met intensieve recreatie en hoogwaardige natuur. En dat, terwijl kosteneffectieve zuiveringsmethoden mogelijk zijn om de zeer zorgwekkende stoffen uit het te lozen water te halen.

Nieuw saneringsbesluit

Na de aanbieding van de petitie werd de initiatiefnemers nadrukkelijk verzocht het resultaat van het bestuurlijk overleg af te wachten. Na ruim een uur kwam het besluit van het bestuurlijk overleg om niet over te gaan tot de start van de aanbestedingsfase van de ‘smeerpijp’. En verder de provincie Gelderland te verzoeken het huidige saneringsbesluit binnen twee weken in te trekken. Uit nieuw (nog niet openbaar) onderzoek zou blijken dat de verontreinigingspluim veel minder sulfaat bevat. En veel langzamer dan in 2012 berekend richting de Bennekomse Meent stroomt. Naar verwachting bereikt de pluim pas na 200 jaar het natuurgebied in gehalten die geen bedreiging meer vormen voor kwetsbare wateren en natuur. Na heroverweging zal uiteindelijk de provincie besluiten hoe om te gaan met de resterende stoffen, die nog in het grondwater aanwezig zijn (pentachloorfenol, perchloorethyleen en sulfaat).

Hoe nu verder

Voor Mooi Wageningen is het dossier zeker nog niet gesloten. Sulfaat mag dan mogelijk geen probleem meer zijn voor de waterkwaliteit. Voor de zeer zorgwekkende stoffen (pentachloorfenol) en mogelijk dioxines blijft reiniging van het grondwater nog steeds noodzakelijk. Reiniging met behulp van actief kool is kosteneffectief. Mooi Wageningen zal dit dan ook bij het nieuwe saneringsbesluit onder de aandacht blijven brengen.