Jaarstukken

JAARPLANNEN, JAARVERSLAGEN en JAARREKENINGEN van Vereniging Mooi Wageningen

Mooi Wageningen is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Mooi Wageningen zijn daardoor – onder bepaalde voorwaarden – aftrekbaar van dehttps://www.mooiwageningen.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2022-2023-en-Jaarrekening-2022.pdf inkomstenbelasting. Ons RSIN is 8150 48 543.

Jaarverslag 2022-2023 en jaarrekening 2022

Jaarplan 2023-204 en begroting 2023

Jaarverslag 2021-2022 en jaarrekening 2021

Jaarverslag 2020-2021 en jaarrekening 2020

Jaarplan 2021-2022 en begroting 2021

Jaarverslag 2019-2020, Jaarrekening 2019 en Jaarplan 2020-2021

Jaarplan 2019-2020

Jaarverslag 2018-2019

Jaarrekening 2018 incl toelichting

Jaarplan 2018-2019

Jaarverslag 2017-2018

Jaarrekening 2017 incl toelichting

Jaarverslag 2016-2017 en Jaarplan 2017-2018

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014 en toelichting

Jaarverslag 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2011

Jaarrekening 2010

Jaarrekening 2009

Jaarrekening 2008