Wageningen verdient een beter verkeersbeleid

Mooi Wageningen heeft de afgelopen twee jaar veel tijd gestoken in de discussie over de bereikbaarheid van Wageningen. Niet omdat we vinden dat er een groot bereikbaarheidsprobleem is – een paar minuten wachten lijkt ons een redelijk offer voor mensen die persé met de auto de spits in willen. Nee, onze bemoeienis heeft te maken met de roep om nieuwe wegen dwars door het Binnenveld die de bereikbaarheidsdiscussie uitlokt.

Patrick Jansen
Beheerplan Rijntakken mist ambitie

Te weinig oog voor de problemen, en een gebrek aan ambitie en concrete maatregelen . Dat is het oordeel van Mooi Wageningen over het concept-beheerplan voor Natura 2000 gebied Rijntakken, de beschermde uiterwaardennatuur langs Rijn, Waal en IJssel. Mooi Wageningen heeft daarom een zienswijze naar de provincie Gelderland gestuurd met het verzoek om het beheerplan te verbeteren. 

Patrick Jansen
Bedrijventerrein Nudepark 2 bij Raad van State

Het plan voor bedrijventerrein Nudepark 2 is overbodig, ligt op de verkeerde plek en schaadt beschermde soorten. Dat is wat Hans Brons namens Mooi Wageningen en de bewoners van buurtschap Oude Nude vorige week samen betoogden bij de Raad van State in Den Haag. Mooi Wageningen vroeg de staatsraad het bestemmingsplan Nudepark 2 fase I ongeldig te verklaren.

bas van vliet
Steun Nudepark 2 Nee!

Dankzij massale steun wordt de Pandaparkeerplaats niet aangelegd. Maar daarmee is het gevaar voor het open Nude-landschap niet geweken, want dezelfde projectontwikkelaar wil hier een bedrijventerrein van maar liefst 18 ha aanleggen. Mooi Wageningen heeft samen met omwonenden beroep aangetekend bij de Raad van State. We hebben een goed verhaal, maar wij moeten ons beroep professioneel laten ondersteunen. De bewoners van buurtschap Oude Nude brachten al een groot bedrag bijeen, maar we komen nog enkele duizenden euro’s te kort. Wilt u helpen het Nude-landschap open te houden?

Lustrumfeest Mooi Wageningen

Op vrijdag 19 mei vierden we ons derde lustrum: 15 jaar Mooi Wageningen! Na de jaarlijkse ALV was er taart en presenteerde voorzitter Patrick Jansen de hoogtepunten van Mooi Wageningen van het afgelopen jaar. Vervolgens schetste Rob Janmaat een prachtig toekomstperspectief voor de Binnenveldse Hooilanden en haalde de eerste crowdfunding voor de aankoop van nieuwe natuur binnen. En toen was het tijd voor het feest, met muziek van de band 'Birds of a Feather'.

bas van vliet
Verzet tegen autoweg Binnenveld op stoom

Mooi Wageningen is mede initiatiefnemer van een petitie tegen een voorgestelde autoweg door het Binnenveld, een belangrijk uitloopgebied met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarden en natuurkwaliteit. De autoweg loopt langs het stiltegebied Binnenveld, en dwars door het 200 jaar oude Dassenbos aan de Dijkgraaf. Met dit voorstel gaat het College van B&W volledig voorbij aan alle adviezen van de coalitie Wageningen Goed op Weg. Binnen 3 dagen zijn er al 1000 handtekeningen verzameld! 

bas van vliet
Pandaparkeerplaats van de baan!

Op 3 mei 2017 heeft het college van B&W besloten om tóch geen vergunning te verlenen voor de 'Pandaparkeerplaats’, gezien "het ontbreken van maatschappelijk en politiek draagvlak in de stad". B&W heeft alsnog geconcludeerd dat het beoogde parkeerterrein niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. We danken iedereen voor alle steun bij onze acties en ons lobbywerk om deze vergunning van tafel te krijgen. 

Mooi Wageningen
Ridderorde voor bestuurslid Hans Brons!

Ons bestuurslid Hans Brons is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege "grote en onvermoeibare inzet voor duurzaamheid"! Mooi Wageningen is blij voor Hans en hoopt dat hij nog lang zijn tomeloze passie en vasthoudendheid voor natuur en landschap met ons blijft delen. 

Mooi Wageningen
Opschoonwandeling op zondag 7 mei

Op zondag 7 mei organiseert Wageningen Schoon weer een opschoonwandeling. Deze keer gaan we de uiterwaarden in om zwerfafval op te ruimen. We verzamelen om 10.00 uur bij de Wolfswaard, Aan de Rijn 12 in Wageningen. Wageningen Schoon zorgt voor grijpers, handschoenen en vuilniszakken. Iedereen, jong en oud, is welkom!

Mooi Wageningen
Rechter haalt streep door uitbreiding golfbaan!

De gemeente Wageningen had geen vergunning mogen afgeven voor een golfbaan op landgoed de Dorschkamp. Dat oordeelde de rechtbank Arnhem gisteren. De rechters steunden het beroep van de Vereniging Mooi Wageningen, de Stichting Behoud Cultuurlandschap De Dorschkamp (BCD) en van een aanwonende op alledrie de onderdelen. De aanlegvergunning wordt vernietigd.

Binnenveldse Hooilanden: 300 ha topnatuur

Op 27 maart is de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanleg van 300 ha topnatuur in het Binnenveld door o.a. Provincie, Staatsbosbeheer, ANV het Binnenveld en Stichting Mooi Binnenveld (een initiatief van Mooi Wageningen). Het resultaat: aaneengesloten extensief beheerd hooilandgebied met blauwgraslanden en trilvenen. Mooi Wageningen is blij en trots dat deze unieke natuur tot stand komt door samenwerking tussen boeren, burgers en natuurbeschermers. 

Mooi Wageningen
Geslaagde opschoondagen in Wageningen

Op 25 maart was het Landelijke Opschoondag. Ook in Wageningen gingen mensen dit weekend aan de slag met handschoenen, kleurige hesjes, grijpers en afvalzakken. Op zaterdag én zondag 26 maart haalden 120 vrijwilligers op 13 locaties ruim 80 zakken vol zwerfafval op. Wageningen is weer een stukje schoner.

Perikelen Pandaparkeerplaats en Nudepark 2

Mooi Wageningen heeft de gemeente formeel in gebreke gesteld vanwege het overschrijden van wettelijke termijnen voor besluitvorming over de zogenaamde Pandaparkeerplaats. Al in december heeft de gemeentelijke bezwarenadviescommissie de bezwaren van Mooi Wageningen en 7 andere organisaties gegrond verklaard, en geadviseerd de vergunning te vernietigen. Toch heeft de gemeente nu – 3 maanden later – nog altijd geen nieuw besluit genomen. In een persbericht liet de gemeente weten de tijd te willen nemen voor een zorgvuldige onderbouwing, om pas in april te kunnen besluiten.

Mooi Wageningen
Rechtbankzitting vol vragen over vergunning Golfbaanuitbreiding

- 31 maart: Rechtbank stelt vonnis 6 weken uit -  

Op donderdag 16 februari was er in Arnhem eindelijk de zitting in de bodemprocedure tegen de vergunningverlening van Gemeente Wageningen aan de Golfclub over de golfbaanuitbreiding in het bos. Vereniging Mooi Wageningen en de Stichting Behoud Cultuurlandschap de Dorschkamp hebben deze rechtszaak direct na de vergunningverlening in april 2016 aangespannen. Vernietigt de Rechtbank Arnhem de vergunning van de Gemeente Wageningen voor de aanleg van een golfbaan in het bos? Half mei 2017 weten we het!

GolfbaanMooi Wageningen
Aanbieding petitie Pandaparkeerplaats aan burgemeester

Op dinsdag 24 januari om 12:00 uur overhandigden we de petitie met 1250 handtekeningen tegen de Pandaparkeerplaats aan de burgemeester. B&W gaan deze week een nieuw besluit nemen over de Pandaparkeerplaats:  4 ha akkerland langs de Lawickse Allee bij de Oude Nude als parkeerterrein voor 1400 auto's, en de kap van een fors aantal bomen. Teken alsnog DE PETITIE om te voorkomen dat B&W een onzinnig besluit gaan nemen! (illustratie: Henk van Ruitenbeek)

Raad van State wijst bezwaren Noordelijke Inprikker af

De Bornsesteeg en Kielekampsteeg moeten geen doorgaande autowegen worden. En het autoverkeer mag geen uitnodiging krijgen verder het Binnenveld te belasten. Dat bepleitten Mooi Wageningen en de Fietsersbond bij de Raad van State. Helaas werd ons beroep ongegrond verklaard. De gemeente en Wageningen UR zullen naar verwachting snel met de aanleg beginnen. We blijven strijden voor een open en fietsvriendelijk Binnenveld en zien toe op naleving van de beloften om verkeer te ontmoedigen verder het Binnenveld in te trekken. 

Opschoonwandeling, doe mee!

Het einde van het jaar komt eraan. Reden voor feest natuurlijk. Helaas belanden er met oud en nieuw miljoenen kilo’s vuurwerkafval op straat. Vuurwerkafval is slecht voor het milieu. En een vervuilde straat is voor niemand fijn. Daarom gaan veel mensen in hun eigen buurt Nieuwjaarsvegen. Liever het buitengebied in? Begin 2017 goed en doe mee met de Opschoonwandeling van Wageningen Schoon op 1 januari!

Sluipverkeer Binnenveld in kaart gebracht

Het sluipverkeer door het Binnenveld bij Wageningen is aanzienlijk. Dat is de eerste conclusie van verkeerstellingen van Mooi Wageningen en de Fietsersbond. Vooral tijdens de avondspits gebruiken automobilisten de plattelandswegen om de wachtrijen voor de stoplichten te omzeilen. Het sluipverkeer gaat ten koste van het stiltegebied en van het plezier en de veiligheid van fietsers en recreanten.

Een Goed Gesprek met voorzitter Patrick Jansen

Op woensdag 14 december kwamen in Onder de Linden weer uiteenlopende mensen aan tafel voor een Goed Gesprek. Waaronder Patrick Jansen, voorzitter van Mooi Wageningen. Wim Huijser ondervroeg Patrick Jansen over zijn werk als ecoloog bij de WU, maar vooral ook over zijn activiteiten in de media (mooiste nationale park verkiezingen, bomenkap in de uiterwaarden), Vereniging Mooi Wageningen en de plannen voor topnatuur in het Binnenveld. 

bas van vliet
Wilgen knotten als maatschappelijke stage

Mooi Wageningen is er blij mee dat het Pantarijn haar leerlingen nog steeds maatschappelijke stage aanbiedt, ook al is de wettelijke verplichting daartoe weggevallen. Het is van belang dat jonge mensen in aanraking komen met vrijwilligerswerk, en ervaren dat je inzetten voor natuur en landschap erg bevredigend kan zijn. Daarom bieden we elk jaar diverse maatschappelijke stages aan. In november 2016 knotten we de wilgen op Oranje Nassau's Oord.

bas van vliet