Burgerinitiatief slaagt: 4 ton voor aankoop natuur in Binnenveld

Wat in 2015 begon als een vernieuwend idee, wordt dit jaar werkelijkheid: burgers die natuur aankopen en gaan beheren. Dankzij crowdfunding heeft Stichting Mooi Binnenveld 400 duizend euro bij elkaar gekregen voor de aankoop van 50 hectare natuur in de Binnenveldse Hooilanden. Vereniging Mooi Wageningen stond aan de basis van het plan voor dit natuurgebied en Stichting Mooi Binnenveld.

Read More
Mooi Wageningen
Dwangsommen opgelegd voor natuurschade Nudepark 2

Projectontwikkelaar KLOK moet de natuurschade herstellen die is aangericht op het toekomstige bedrijventerrein Nudepark 2, of zorgen voor een gelijkwaardig alternatief leefgebied voor de beschermde soorten. Dat heeft de provincie Gelderland half december besloten, op straffe van dwangsommen.

Read More
Mooi Wageningen
Leestip: landschapsbiografie van de Veluwe

Over een van de prachtige landschappen in onze omgeving, is in november een mooie en toegankelijke biografie verschenen: de Veluwe. De landschapsbiografie gaat over historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan, en is voor iedereen online te lezen.

Read More
Mooi Wageningen
Gezamenlijke reactie op alternatieven Grebbedijk

Mooi Wageningen heeft eind oktober samen met de Vogelbescherming en de KNNV-vogelwerkgroep Wageningen een reactie geschreven op de drie gepresenteerde alternatieven voor de verzwaring van de Grebbedijk. Met als hoofdboodschap dat het realiseren van natuurdoelen structureel meer aandacht verdient.

Read More
Mooi Wageningen
Groene Netwerkborrel op 28 november

Een netwerkborrel voor alle groene doeners en denkers in Wageningen, dat leek ons nou eens een goed idee. Om elkaar te leren kennen en te kijken waar we kunnen samenwerken of elkaar kunnen versterken. Op 28 november is de eerste editie, in de Binnenstadwinkel op de Markt, van 19.30 tot 21.30 uur.

Read More
Mooi Wageningen
Klok handelt op Nudepark 2 in strijd met natuurbeschermingswet

Projectontwikkelaar Klok is onrechtmatig gestart met werkzaamheden op Nudepark 2. Vorig jaar september kapten ze bomen zonder een vereiste ontheffing van de gemeentelijke Bomenverordening. Nu zijn ze willens en wetens zonder de benodigde ontheffing van de Wet natuurbescherming begonnen met inrichtingswerkzaamheden. Mooi Wageningen heeft bij de provincie aan de bel getrokken en eist dat de situatie wordt hersteld.

Read More
Mooi Wageningen
Drie groepen bij vogelexcursie uiterwaarden

Twee paapjes, enkele grote zilverreigers en een jagende boomvalk. Dat waren op vogelgebied de  hoogtepunten van de excursie op zaterdag 15 september in de Wageningse uiterwaarden van de KNNV-Vogelwerkgroep en Mooi Wageningen. Daarnaast bleken veel deelnemers geïnteresseerd in wat Mooi Wageningen doet en bereikt om die vogels en hun leefgebied te beschermen.

Read More
Mooi Wageningen