Mooi Wageningen wenst u een mooi Wageningen

Het bestuur van Mooi Wageningen wenst alle leden, belangstellenden en relaties voor 2018 een mooi Wageningen.

Nieuwjaarswandeling op 7 januari

Graag nodigen wij u uit met ons het nieuwe jaar in te luiden met een wandeling op zondag 7 januari. We lopen de NS Belmonte wandeling die 16 km lang is. We starten om 10.30 uur op het busstation Ede-Wageningen, lopen via De Sysselt, landgoed Quadenoort, het Renkumse Beekdal en de Wageningse berg, en eindigen tegen 16.00 uur op Wageningen busstation. Onderweg ruimen we zwerfafval op dat we uiteindelijk sorteren en terugsturen naar de producenten (#backtosender). We pauzeren bij bezoekerscentrum De Beken of bij restaurant Nol in ’t Bosch.

Heeft u zin in een kortere wandeling, dan kunt u meedoen aan de opschoonwandeling van Wageningen Schoon. Die start om 10.00 uur bij supermarkt Hoogvliet in de Nude en duurt ongeveer 1,5 uur.

Een groener 2018

Eén van de problemen waar onze vereniging de afgelopen tijd meermaals tegenaan liep was dat de gemeente Wageningen weinig ambities had voor natuur en landschap. De gemeente toonde zich weinig bewust van de enorme waarden en potenties van het Wageningse buitengebied. Zo spelen natuur en landschap geen rol van betekenis in het lopende collegeakkoord, ondanks het feit dat het college bestaat uit partijen met een groen imago. Daardoor kon het gebeuren dat de gemeente de afgelopen jaren enkele besluiten nam die slecht waren voor natuur en landschap, soms zelfs tegen de eigen beleidsvisies in.

Om ervoor te zorgen dat het buitengebied ook door de gemeente wordt gezien als ruimte met belangrijke functies die behouden en versterkt moeten worden, in plaats van reserveruimte die bebouwd kan worden als dat zo uitkomt, is meer bewustzijn en trots nodig. Hiervoor zien we in 2018 enkele mooie kansen.

Ten eerste wil Wageningen in 2018 de groenste stad van Nederland worden. De gemeente werd afgelopen zomer door de Stichting Entente Florale Nederland uitgenodigd om mee te dingen naar deze titel. Het college denkt hierbij in de eerste plaats van groen binnen de bebouwde kom. Maar wat Mooi Wageningen betreft is het een mooie aanleiding om ook het groenbeheer in het buitengebied kritisch te bekijken. Zo kan natuurvriendelijk berm- en slootbeheer de leefruimte van wilde planten en dieren vergroten. Door het beschermen en stimuleren van kleine landschapselementen kan het landschap worden verfraaid. En door het bestrijden van sluipverkeer over bos- en plattelandswegen kunnen rust en recreatie worden versterkt.

DSC_5459.jpg

Ten tweede bieden de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart een kans om natuur en landschap op de politieke agenda te krijgen. Afgelopen nazomer stuurden we daarom alle partijen in de Wageningse raad 40 punten voor natuur en landschap om te dienen als inspiratie voor de verkiezingsprogramma’s. Verder willen we rond de verkiezingen enkele activiteiten organiseren om de natuur- en landschapsambities van de partijen scherp te krijgen. We hopen dat dit zal leiden tot een collegeakkoord met stevige ambities voor natuur en landschap.

Tenslotte willen gemeente, provincie en waterschap burgers betrekken bij diverse onderwerpen waarin natuur en landschap een rol spelen. Zo gaat de gemeente een nieuwe visie opstellen voor de Wageningse Eng, wil de provincie Gelderland de verkeersdrukte in en rond Wageningen verlichten, en maakt Waterschap Vallei & Veluwe plannen rond versterking van de Grebbedijk. In al deze processen kan het belang van natuur en landschap onder de aandacht worden gebracht. Mooi Wageningen gaat daar weer actief aan meedoen.

DSC_1966.jpg

Nieuwe mensen

U kunt Mooi Wageningen steunen door lid te worden voor 1 euro per maand, door iemand anders een lidmaatschap kado te doen, of met een donatie voor acties die we organiseren. Maar daarnaast hebben we grote behoefte aan mensen die ons actief willen helpen.

Zo zoeken we vrijwilligers voor het organiseren van bijeenkomsten en werkdagen, vrijwilligers voor het bemensen van een kraam op evenementen zoals de Molenmarkt, vrijwilligers voor het maken van een boek over de Wageningse landschappen, en vrijwilligers om bepaalde dossiers uit te werken. Ook hebben we ruimte voor twee nieuwe bestuursleden. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op via info@mooiwageningen.nl of met een van de bestuursleden.

Algemene Ledenvergadering op 20 april

Tenslotte vragen wij u vrijdagavond 20 april vrij te houden. Dan houden we de Algemene Ledenvergadering, waarschijnlijk in combinatie met een lezing.

Mooi Wageningen