Steun Nudepark 2 Nee!

Dankzij massale steun is voorkomen dat middenin het open landschap tussen Wageningen en de Grebbeberg een 4 ha grote Pandaparkeerplaats wordt aangelegd. De gemeente Wageningen heeft de vergunning ingetrokken omdat er onvoldoende draagvlak is onder de Wageningse bevolking en omdat de aanvraag niet goed was onderbouwd. Maar daarmee is het gevaar voor het open Nude-landschap niet geweken. Ook het gebied direct naast de beoogde Pandaparkeerplaats dreigt te verstedelijken. Hier wil dezelfde projectontwikkelaar een bedrijventerrein van maar liefst 18 hectare aanleggen: ongeveer 40 voetbalvelden. De gemeenteraad is akkoord gegaan met dit ‘Nudepark 2’, onder dreiging van een schadeclaim van ruim 11 miljoen euro.

Volgens Mooi Wageningen voldoet Nudepark 2 niet aan de regels voor de aanleg nieuwe bedrijventerreinen buiten de bebouwde kom. Ten eerste is er geen behoefte aan: in de regio staat veel bedrijfsruimte leeg en er zijn dan ook geen bedrijven die zich op het terrein willen vestigen. Ten tweede is het terrein gebrekkig ontsloten: alleen via overbelaste wegen dwars door bebouwde kommen van Wageningen, Rhenen en Veenendaal. Behalve de projectontwikkelaar zit niemand op dit bedrijventerrein te wachten.

Mooi Wageningen heeft samen met omwonenden beroep aangetekend bij de Raad van State tegen Nudepark 2. De zitting vindt plaats in juni. We hebben een goed verhaal, maar de projectontwikkelaar laat zich ondersteunen door een gerenommeerd adviesburo en dure advocaten. Het is daarom noodzakelijk dat ook wij ons beroep professioneel laten ondersteunen. We laten het bestemmingsplan daarom doorlichten door onafhankelijke deskundigen. En we worden ondersteund door een advocaat: dezelfde die ons adviseerde bij eerdere zaken.

U kunt helpen

Hiervoor is veel geld nodig. De bewoners van buurtschap Oude Nude brachten al een groot bedrag bijeen, maar we komen nog enkele duizenden euro’s te kort. Wilt u helpen het Nude-landschap open te houden? Stort dan een donatie op IBAN NL20 SNSB 0873 0405 38 t.n.v. Mooi Wageningen o.v.v. 'Donatie Nudepark 2 Nee'.

U kunt ook helpen door lid te worden van de vereniging Mooi Wageningen. Opgeven kan via deze website. De contributie bedraagt 12 euro per jaar, maar een grotere bijdrage mag natuurlijk ook.

Een groene toekomst

Wat moet er dan wél gebeuren met het gebied? Volgens Mooi Wageningen verdient de beroemde Nude-klei en zijn oude oeverwallen - waarop vroeger prachtige hoogstamboomgaarden bloeiden en waar een belangrijk deel van de slag om de Grebbeberg werd geleverd - een groene toekomst. Wat ons betreft blijft het agrarisch gebied, maar met meer ruimte voor natuur, met fraai cultuurlandschap, met ruimte voor wandelen en fietsen, en met respect voor de historie.