Bedrijventerrein Nudepark 2 bij Raad van State

Het plan voor bedrijventerrein Nudepark 2 is overbodig, ligt op de verkeerde plek en schaadt beschermde soorten. Dat is wat Hans Brons namens Mooi Wageningen en de bewoners van buurtschap Oude Nude vorige week samen betoogden bij de Raad van State in Den Haag. Mooi Wageningen vroeg de staatsraad het bestemmingsplan Nudepark 2 fase I ongeldig te verklaren. Hieronder kunt u de pleitnota inzien: 

Ladder voor duurzame verstedelijking

In Nederland mogen niet zomaar nieuwe bedrijventerrein buiten de bebouwde kom worden aangelegd. Dat mag alleen als aangetoond is dat er een behoefte is, en als de locatie goed is ontsloten. Een contra-expertise die Mooi Wageningen heeft laten uitvoeren – door Kubiek Ruimtelijke Plannen – maakt zonneklaar dat niet wordt voldaan aan deze voorwaarden, de zogenaamde Ladder voor Duurzame Verstedelijking.

Het open landschap dat betreigd wordt door de plannen voor Nudepark 2 

Het open landschap dat betreigd wordt door de plannen voor Nudepark 2 

Ten eerste bleek dat de vraag naar bedrijfsruimte door de projectontwikkelaar was overschat. De staatsraad ging uitgebreid in op de dubieuze rol van Geross, het carrosseriebedrijf uit Oss waarmee de projectontwikkelaar het enige contract voor vestiging op Nudepark had gesloten. Dat dit bedrijf het contract opzegde kort na vaststelling van het bestemmingsplan riekt naar valsspelen.

Uit de analyse van Kubiek bleek ook dat het aanbod van bestaande bedrijfsruimte juist was onderschat. In Wageningen en omgeving staat heel veel bedrijfsruimte leeg. De werkelijke behoefte is daardoor eigenlijk gering. Het is om die reden dat de provincie Gelderland gemeenten eerder dit jaar vroeg terughoudend te zijn met het uitgeven van nieuwe bedrijfsruimte.

Mooi Wageningen bracht ook in dat de locatie zeer ongelukkig is qua ontsluiting. Alledrie de snelwegen liggen op 9 km afstand, en de verbindingen daarmee lopen bovendien over overbelaste wegen dwars door bebouwde kommen van gemeenten als Wageningen, Rhenen en Veenendaal. Daarmee voldoet de locatie niet aan de eis van goede ontsluiting.

Beschermde soorten

Tenslotte lieten Mooi Wageningen en Oude Nude zien – middels een contra-expertise van adviesbureau EcoNatura – dat bij de inventarisatie van het gebied beschermde soorten die er voorkomen, zoals de Kerkuil, waren gemist. Daardoor is de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet gegarandeerd. Ook dit kan voor de Raad van State reden zijn het plan ongeldig te verklaren.

Hans Brons memoreerde ook dat de gemeenteraad alleen akkoord was gegaan met het plan, schoorvoetend, omdat de projectontwikkelaar dreigde met een schadeclaim van 11 miljoen. Angst is een slechte raadgever.

Goede hoop

Hoewel de tegenpartij een scala aan juridische hindernissen opwierp, zoals ‘niet ontvankelijk’, ‘stukken te laat ingediend’, en ‘wederrechtelijk toegang tot het gebied’, bleven de fundamentele problemen van het bestemmingsplan overeind. Hans Brons: “We hebben goede hoop dat de Raad van State ons gelijk geeft, zoals de Raad  ook deed in vergelijkbare gevallen in andere gemeenten”.

Dank aan de donateurs!

Deze zaak werd financieel mogelijk gemaakt door donaties van bewoners van buurtschap de Oude Nude en anderen die het open landschap rond Wageningen een warm hart toedragen. Zie hiervoor https://www.mooiwageningen.nl/nieuws/2017/5/nudepark-2-nee. Hartelijk dank!

bas van vliet