Bestemmingsplan Nudepark II toch goedgekeurd

De Raad van State heeft op 30 augustus het beroep afgewezen dat Mooi Wageningen en buurtschap Oude Nude hadden aangetekend tegen het omstreden bestemmingsplan Nudepark II fase 1. Het besluit van de Wageningse gemeenteraad dat juli vorig jaar met grote meerderheid aannam, mede onder druk van een schadeclaim van de projectontwikkelaar, is daarmee alsnog bekrachtigd.

18954706_1356582174421710_528464362448997935_o (1).jpg

In Nederland mogen alleen nieuwe bedrijventerrein buiten de bebouwde worden aangelegd als is aangetoond dat er een behoefte is, en als de locatie goed is ontsloten. Een contra-expertise die Mooi Wageningen had laten uitvoeren concludeerde dat Nudepark II niet voldeed aan deze voorwaarden, ook bekend als de ‘Ladder voor Duurzame Verstedelijking’. Deze contra-expertise suggereerde dat de twee onderzoeken van de projectontwikkelaar en de gemeente ten onrechte hadden geconcludeerd dat het lokale midden- en kleinbedrijf niet elders in de regio is op te vangen  De Staatsraad vond echter dat het gemeentebesluit op dit punt voldoende was onderbouwd.

Ook het argument van Mooi Wageningen dat de locatie zeer ongelukkig is qua ontsluiting voor het verkeer legde de Raad van State naast zich neer. Hoewel de snelwegen op 9 km afstand liggen, en de verbindingen daarmee bovendien over overbelaste wegen lopen, dwars door bebouwde kommen van gemeenten als Wageningen, Rhenen en Veenendaal, vond de Raad van State dat de locatie wel voldeed aan de eis van goede ontsluiting.

Mooi Wageningen betwistte ook de degelijkheid van het natuurwaardenonderzoek in het bestemmingsplan. Maar de Raad van State was niet overtuigd door het deskundigenrapport waarin werd geconcludeerd dat  de natuurbelangen in het bestemmingsplan in onvoldoende mate waren meegewogen. Het nieuwe bewijs van de aanwezigheid van beschermde soorten dat werd overlegd legde de raad naast zich neer.

De Vereniging Mooi Wageningen en de bewoners van Oude Nude, al vele jaren tegenstander van deze ruimtelijke ingreep in het open landschap tussen Wageningen en de Grebbeberg, zijn erg teleurgesteld over de uitspraak. “Als dit al niet voldoende is om de Raad ervan te overtuigen dat hier sprake is van slechte ruimtelijke ordening, wat dan wel?”, aldus Hans Brons van Mooi Wageningen.

Het beroep werd ondersteund door donaties van bewoners van Oude Nude en andere Wageningse burgers. “Het is spijtig dat deze gulle gevers nu niet worden beloond”. De volledige uitspraak van de Raad van State: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=92284&summary_only=&q

 

bas van vliet