Gezamenlijke reactie op alternatieven Grebbedijk

_MG_0196_1000x.jpg

Mooi Wageningen heeft in november samen met de Vogelbescherming en de KNNV-vogelwerkgroep Wageningen een reactie geschreven op de drie gepresenteerde alternatieven voor de verzwaring van de Grebbedijk. Met als hoofdboodschap dat het realiseren van natuurdoelen structureel meer aandacht verdient.

Het afgelopen jaar zijn vertegenwoordigers van Vogelbescherming, de KNNV en Mooi Wageningen actief betrokken geweest bij het Grebbedijkproject. Vele denk- en ontwerpsessies zijn bijgewoond en er is meegedacht over de mogelijkheden om gekoppeld aan de versterking van de Grebbedijk ook andere maatschappelijke wensen te realiseren.

Dijkverzwaring én realiseren natuurwaarden

Voor dijkverzwaring hebben de partners (waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en de gemeente Wageningen)

een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarin is vastgelegd dat de dijkverzwaring dient samen te gaan met het realiseren van de natuurwaarden in het gebied en het behalen van de Natura 2000-opgaven.

Natuurdoelen onvoldoende uitgewerkt

Bij de presentatie van de drie alternatieven voor de dijkverzwaring werd duidelijk dat de natuurdoelen nog onvoldoende uitgewerkt zijn. De alternatieven laten niet zien hoe de natuurdoelen (Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland) gerealiseerd kunnen worden. In de alternatieven is vooral aandacht voor activiteiten die duidelijk negatieve effecten hebben op de beschermde natuurwaarden in het gebied.

Ook bewoners langs de Grebbedijk maken zich zorgen over het project, het gebrek aan transparantie en de onafhankelijkheid van het projectteam. Ze zijn daarop een petitie gestart.

Reactie natuurbeschermingsorganisaties op drie kansrijke alternatieven Grebbedijk (pdf)

Mooi Wageningen