Ledenvergadering op woensdag 12 december

IMG_20180511_074402_800x.jpg

Op woensdag 12 december houdt Mooi Wageningen weer een algemene ledenvergadering. Op de agenda staan zonnevelden en ons activiteitenplan. Ook wil het bestuur graag nog twee nieuwe bestuursleden benoemen.

De alv is een voortvloeisel van de extra vergadering van mei. Daarin is uitgebreid over zonneparken gesproken en een werkgroep samengesteld die een advies ging opstellen. Op deze ledenvergadering willen we daarom nu tot een standpunt over zonnevelden komen.

Daarnaast is er de afgelopen maanden gewerkt aan een activiteitenplan. Dit vloeit voort uit ons jaarplan. Mooi Wageningen streeft naar het organiseren van meer activiteiten voor leden. Om leden te binden en verbinden, samenwerking en krachtenbundeling te bevorderen met andere groen organisaties, en nieuwe leden te werven.

Verder zou het bestuur graag twee nieuwe bestuursleden willen aanstelen: Marjan Boone en Nico de Koning. Meer informatie over hen en de twee andere onderwerpen op de agenda in de stukken die uiterlijk woensdag 5 december aan de leden toegestuurd gaan worden.

De alv is op woensdag 12 december om 20.00 uur in De Lynx (gebouw met de vaas), Gerrit Zegelaarstraat 1, 6709 TA Wageningen.

Mooi Wageningen