Leestip: landschapsbiografie van de Veluwe

Renkums Beekdal. (foto: wikimedia commons, CarelS)

Renkums Beekdal. (foto: wikimedia commons, CarelS)

Over een van de landschappen die ons omringen, is in november een mooie en toegankelijke biografie verschenen: de Veluwe. De landschapsbiografie gaat over historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan, en is voor iedereen online te lezen.

Een landschapsbiografie is een samenhangende en aansprekende manier om het verhaal van een landschap te vertellen. Zo’n biografie wordt ook steeds vaker wordt gebruikt als achtergrond bij het opstellen van omgevingsvisies. Het brengt kennis uit verschillende vakgebieden bij elkaar en met elkaar in samenhang, zoals aardkunde, ecologie en historische geografie.

Inzicht in verleden nodig voor de toekomst

Door zo het verleden en heden van het landschap in beeld te brengen, ontstaat een scherper inzicht in de wisselwerking tussen mens, natuur, water en landschap. En wie het verleden van deze gebieden begrijpt, kan ook werken aan de toekomst ervan.

Het verhaal van de Veluwe

In november verscheen de landschapsbiografie van de Veluwe. Deze vertelt het verhaal in vijf thema’s: de stokoude Veluwe, de lege Veluwe, de industriële, exotische en jonge Veluwe. Over de Veluwe als prehistorische Randstad, over de waterkracht uit de Veluwse waterbel, over het landschap voor jagers, kunstenaars en recreanten, en voor boeren en militairen. De publicatie bevat veel foto’s en kaartjes en is zeer toegankelijk geschreven.

Voor behoud van natuur, landschap en erfgoed

De biografie vloeit voor uit de verkiezing van de mooiste natuurgebieden van Nederland in 2016. Deze verkiezing maakte deel uit van het programma Naar Nationale Parken van Wereldklasse, die behoud van unieke natuurkernen, unieke landschappen en cultuurhistorisch erfgoed combineren.

De publieksverkiezing leverde als winnaars op het Waddengebied, de Veluwe en de Hollandse Duinen. De vakjury wees als vierde aan de Nederlandse Delta/Biesbosch-Haringvliet.

Oog voor karakteristieken

Voor deze winnaars lieten de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Staatsbosbeheer een landschapsbiografie maken door Bureau Overland en het Kenniscentrum Landschap. Elke biografie zet de schijnwerper op de meest in het oog springende karakteristieken van het gebied.

Dus wat maakt het Nationaal Park nou zo uniek? Hoe kun je dat karakter koesteren en benutten voor het natuurbeheer en behouden bij ruimtelijke plannen, recreatieve ontwikkelingen en bij het opstellen van een omgevingsvisie? De landschapsbiografie is wat dat betreft dan ook bedoeld als bouwsteen en inspiratiebron.

 

Mooi Wageningen