Meer activiteiten voor natuurliefhebbers

In ons jaarplan voor april 2018-2019 hadden we ons als vereniging verschillende dingen voorgenomen. Drie daarvan komen samen in de komende activiteit: een natuurwerkdag in natuurgebied de Groene Grens, op zaterdag 1 december.

Zaterdag 1 december tussen 9.00 en 13.00 uur kan iedere natuurliefhebber de handen uit de mouwen steken in de Groene Grens. Er wordt onder meer elzenopslag verwijderd en er worden enkele kijkgaten in een houtwal gemaakt.

20181031_groenegrens_uitsnede_1200x.jpg

Bijzondere natuur Groene Grens

De Groene Grens vormt een natuurlijke grens tussen Veenendaal en Ede en is onderdeel van een ecologische verbindingszone. Oorspronkelijk had dit gebied een bijzondere natuurwaarde met onder andere kalkmoeras en blauwgrasland. Dit is in de vorige eeuw verloren gegaan door agrarische activiteiten. Met de natuurontwikkeling van de afgelopen vijf jaren is dit hersteld. Het is een gebied met bosjes, moeras en hooilanden, maar heeft ook met ruige speelplekken voor kinderen. Sinds dit jaar wordt de Groene Grens beheerd door Mooi Binnenveld.

Help mee, meld je aan

Kom je meehelpen 1 december in de Groene Grens? Meld je dan graag even aan bij thomas_kroon@hotmail.com.

Meer activiteiten voor leden

Mooi Wageningen streeft naar het organiseren van meer activiteiten voor leden. Dit om leden te binden en verbinden, samenwerking en krachtenbundeling te bevorderen met andere groen organisaties, en nieuwe leden te werven.

We zijn op dit moment ons activiteitenplan aan uitwerken. Naast natuurwerkdagen denken we onder meer aan excursies, debatten, ontwerpateliers, lezingen, een minisymposium, groene netwerkborrel, en aanbieden van een leerlingenactiviteit aan scholengemeenschap Pantarijn.