Provincie constateert overtreding Wet natuurbescherming op Nudepark 2

Met de werkzaamheden op Nudepark 2, half oktober, heeft projectontwikkelaar Klok de Wet natuurbescherming overtreden. Dat concludeert de provincie Gelderland naar aanleiding van het handhavingsverzoek dat Mooi Wageningen op 17 oktober indiende.

De provincie deed naar aanleiding van ons verzoek om handhaving onderzoek naar de activiteiten die plaats hebben gevonden op het terrein waar het bedrijventerrein Nudepark 2 wordt ontwikkeld, zo heeft de provincie ons op 8 november laten weten. ‘Wij hebben geconstateerd dat op de locatie werkzaamheden hebben plaatsgevonden die, naar ons oordeel, een overtreding van de Wet natuurbescherming opleveren’, schrijft de provincie. ‘Wij hebben de initiatiefnemer deze week op de hoogte gebracht van ons voornemen een last onder dwangsom op te leggen. Initiatiefnemer krijgt twee weken de tijd hierop te reageren. Dit betekent dat wij niet eerder dan 28 november een besluit tot handhaving kunnen nemen.’

Het mag duidelijk zijn dat Mooi Wageningen blij is met deze snelle en adequate actie van de provincie. Wordt vervolgd!

Zie ook onze eerdere berichten over dit onderwerp van 21 oktober 2018 en 23 juli 2018 en 13 juli 2018

Mooi Wageningen