Geslaagd verkiezingsdebat Natuur en Landschap

Untitled.png

Op 20 februari 2018 hield De Bblthk samen met Mooi Wageningen en vier andere groene organisaties het eerste Wageningse Verkiezingsdebat Natuur en Landschap. Doel van het debat was natuur en landschap – onze natuurlijke rijkdommen – een belangrijker rol te laten spelen in de gemeentepolitiek. Want gemeenten kunnen – als ze willen – heel veel voor natuur en landschap doen. Negen partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart discussieerden over die mogelijkheden.

Natuur en landschap leven in Wageningen

De belangstelling was groot. De tribune was geheel bezet, inclusief de trappen, en aan weerszijden moesten stoelen worden bijgeplaatst. Het thema natuur en landschap leeft in Wageningen. Alle 9 partijen die meedoen aan de verkiezingen doen mee aan het debat. Vijf partijen vaardigden hun lijsttrekker af, en twee partijen hun zittende wethouder. Afgezien van Jan Dijkstra (CDA) zijn alle deelnemers bekende gezichten uit het college, gemeenteraad en steunfracties. Onder leiding van Jelle de Gruyter en Simon Vink van Woensdag Debatdag gingen kandidaten in gesprek over vijf vragen, die werden ingeleid door vijf groene organisaties.

1.     D66: Dennis Gudden

2.     GroenLinks: Erik-Jan Bijleveld

3.     Stadspartij: Han ter Maat

4.     PvdA: Mathilde Maijer

5.     CDA: Jan Dijkstra

6.     VVD: Alexander Udink ten Cate

7.     SP: Diederik van der Loo

8.     Christen Unie: Monique Heger

9.     Connect Wageningen: Mark Reijerman

 De groenste gemeente van Nederland?

DSC_4731.jpg

Michiel Wallis de Vries van de Vlinderstichting beet het spits af met een betoog over de vele manieren waarop gemeenten biodiversiteit te beschermen en versterken, als ze maar willen. En hoe de gemeente Wageningen die manieren zou kunnen benutten om écht de groenste gemeente van Nederland worden in de landelijke prijsvraag waaraan ze meedoet.

Dat de gemeente veel meer moet doen voor natuur en landschap, daarover waren alle kandidaten het wel eens. Maar waar Erik-Jan Bijleveld (GroenLinks) en Dennis Gudden (D66) dachten dat Wageningen de groenste gemeente kon worden, vond Mark Reijerman (Connect) dat Wageningen daarvoor té ver achterliep. Alexander Udink ten Kate (VVD) pleitte voor een boomgaard met oude fruitrassen, voor de jeugd. Jan Dijkstra (CDA) vond dat er best meer geld naar natuur en landschap mag, en zag goede mogelijkheden om een deel van dat geld van de provincie Gelderland te krijgen.

Een ander punt waar alle partijen het over eens waren is dat de gemeente meer gebruik zou moeten maken van de kennis die er bij de universiteit aanwezig is evenals van de vele stadsecologen die Wageningen rijk is.

DSC_4765.jpg

Topnatuur in het Binnenveld

IMG_20180220_202724.jpg

Rob Janmaat van de Stichting Mooi Binnenveld vertelde hoe ongeduldige Wageningse burgers zélf aan de slag waren gegaan om de zeldzame hooilandvegetatie te restaureren waarvoor het Binnenveld ooit beroemd was. Met behulp van crowd sourcing worden tientallen hectares grond aangekocht voor ‘topnatuur’. Janmaat stelde dat ook de gemeente nu werk moet maken van haar eigen ambitie om natuur, landschap en recreatie in het Binnenveld en de Nude te versterken.

De kandidaten gaven Janmaat gelijk en noemden het afsluiten van het Binnenveld voor sluipverkeer als concrete maatregel. Mark Reijerman (Connect) pleitte voor het inhuren van een voltijds stadsecoloog met als hoofdtaak natuur en landschap te verbeteren. Maar dat het Binnenveld al met al niet veilig is bleek uit enkele reacties. Zo zei Gudden (D66) over de campusrondweg “Die gaat er gewoon komen”. En zowel Gudden (D66) als Bijleveld (GroenLinks) willen zonnevelden in het Binnenveld. Monique Heger (CU) investeert liever in windmolens elders.

Kwartelkoningen in de uiterwaarden

DSC_4780.jpg

Rinus van der Molen van de KNNV Vogelwerkgroep Wageningen en de Wetlandwacht van Vogelbescherming Nederland legde uit hoe belangrijk de uiterwaarden langs de Rijn zijn voor vogels, en dat er de uiterwaarden van Wageningen geschikter moeten worden gemaakt voor kwetsbare soorten zoals kwartelkoning en porseleinhoen. Daarom, zei hij, moet de recreatiedruk laag blijven en moeten de honden aan de lijn.

Van der Molen kreeg steun van Dijkstra (CDA), die in de uiterwaarden alleen ruimte zag voor kleinschalige recreatie, en Van der Loo (SP) die zelf roeit, maar in de uiterwaarden geen ruimte ziet voor meer watersport. Mathilde Maijer (PvdA) redeneerde dat je moet zorgen dat mensen van het gebied gaan houden om van Natura2000 een succes te maken, en dat je er dus juist wel waterrecreatie moet toestaan. Maar haar stelling dat het gebied nu alleen toegankelijk is voor “stadsecologen en vogelwetenschappers” werd tegengesproken door Van Der Loo (SP), “je mag er gewoon in” en door Dijkstra (CDA), die vond dat mensen nu al voldoende van het gebied gebruik konden maken.

DSC_4786.jpg

Stadsontwikkeling zonder stadsuitbreiding

DSC_4796.jpg

Patrick Jansen, voorzitter van Mooi Wageningen, betoogde dat de diversiteit aan prachtige landschappen rond Wageningen een belangrijke ‘vestigingsplaatsfactor’ zijn voor zowel burgers als bedrijven. En dat Wageningen haar economische ontwikkeling zó zou moeten kiezen dat natuur en landschap er niet door worden geschaad, maar juist worden versterkt en benut. Zijn vraag was hoe Wageningen zich economisch kan ontwikkelen zonder nog meer buitengebied te bebouwen.

De woorden van Jansen waren wethouder Han ter Maat (Stadspartij) “uit de hart gegrepen”, zei hij. "Het is wel goed met de bebouwing hier. Extra bouwen moet binnen de grenzen van de stad." In reactie wees Van der Loo (SP) erop dat juist het college van D66, GroenLinks en Stadspartij het buitengebied slecht heeft beschermd: "Betrouwbaarheid is een keus." En wethouder Gudden (D66) zei desgevraagd dat hij achteraf blij dat de Pandaparkeerplaats er niet is gekomen, want die bleek niet nodig.

Ook de andere partijen vonden dat verdere economische ontwikkeling van Wageningen niet ten koste mag gaan van natuur en landschap. Maar Uddink ten Kate (VVD) noemde het “volstrekt onrealistisch” om zúlke grote ambities te hebben en tegelijkertijd niet te willen groeien.

DSC_4812.jpg

Graanakkers of paardenweiden

DSC_4830.jpg

Ronald Lanters van Stichting Wageningse Eng schetste tenslotte de problemen van de Wageningse Eng. Hoewel dit gebied op papier goed beschermd is, wordt het volgens Lanters steeds meer een vrijplaats doordat de gemeente niet handhaaft. Er staan maar liefst 250 illegale bouwsels en akkers maken plaats voor paardenweiden. Wil Wageningen nou echt graanakkers en Wagenings bier, of laten we het gebied geleidelijk veranderen in een paardenweide?

Diederik van de Loo (SP) was stellig dat de gemeente er actief voor moet zorgen dat regels die natuur en landschap beschermen worden nageleefd: “Natuurbescherming is gewoon handhaving.” Maijer (PvdA) zag er geen kwaad om bebouwing alsnog toe te staan zolang die maar buiten de zichtlijnen lag. Monique Heger (CU) en Han ter Maat (Stadspartij) pleitte voor meer ruimte voor mensen om op de Eng te ondernemen. Volgens Heger kan de gemeente graanakkers stimuleren door het stimuleren van streekproducten, zoals Wagenings bier en brood.

DSC_4854.jpg

Natuur en landschap leven

De meeste kandidaten en inleiders bleven nog lang napraten met het publiek. Al met al kunnen we dan ook constateren dat natuur en landschap in Wageningen leven bij zowel de politieke partijen als de kiezers, en dat het doel van het verkiezingsdebat daarmee is behaald.

Het verkiezingsdebat Natuur en Landschap was een initiatief van De Bblthk, Mooi Wageningen met medewerking van vier andere Wageningse groene organisaties.

Nóg meer verkiezingen?

Mooi Wageningen maakt een analyse van natuur en landschap in de verkiezingsprogramma’s, en een overzicht van stemgedrag en standpunten op enkele grote onderwerpen.

Andere debatten van De Bblthk waarin natuur en landschap aan bod zullen komen:

·      Woensdag 7 maart 20:00: Duurzaamheidsdebat, met Platform Duurzaam Wageningen

·      Maandag 19 maart 20:00: Slotdebat gemeenteraadsverkiezingen, met De Gelderlander

·      Donderdag 22 maart 20:00. De dag na 21 maart, met Woensdag Debatdag

 

                   

    

 

 

 

 

 

 

Mooi Wageningen