Verkiezingsdebat Natuur en Landschap

20 februari om 20:00 in de Bblthk

De bblthk organiseert samen met Mooi Wageningen en vier andere groene organisaties een verkiezingsdebat over natuur en landschap in en om Wageningen. Alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zijn uitgenodigd. Op dinsdag 20 februari wordt onder leiding van Jelle de Gruyter en Simon Vink gedebatteerd over vijf thema’s, die worden ingeleid door vijf verschillende groene organisaties.  De toegang is gratis.

DSC_3615.jpg

Gevraagd naar de reden waarom ze in Wageningen wonen noemen veel mensen de prachtige omgeving met zijn rijkdom aan zeer verschillende landschappen: de bossen van de Veluwe, het golvende landschap van de Eng, het weidse Binnenveld met zijn weidevogels, en de Uiterwaarden met hun ruige riviernatuur. Ook de komst van de universiteit, dit jaar 100 jaar geleden, heeft alles te maken met deze variatie: de rijkdom aan zeer verschillende bodems. Natuur en landschap zijn onze belangrijkste vestigingsplaatsfactor.

Ondanks deze waardering spelen ambities ten aanzien van natuur en landschap in het gemeentelijke politiek een beperkte rol, zelfs in een groene gemeente als Wageningen. En omdat andere ambities helaas vaak ten koste gaan van natuur en landschap, gaat het groen geleidelijk, haast sluipend, en soms onomkeerbaar in omvang en kwaliteit achteruit.

Ondertussen kunnen gemeenten – als ze willen – wél heel veel voor natuur en landschap doen. In dit debat gaan de negen partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing van 20 februari discussiëren die mogelijkheden. Doel van het debat is natuur en landschap – onze natuurlijke rijkdommen – een belangrijker rol te laten spelen in de gemeentepolitiek.

Voor Mooi Wageningen is dit debat een manier om de thema’s natuur en landschap en duurzaamheid nadrukkelijker op de agenda van de gemeente Wageningen te krijgen. Ook kunnen de kiezers hierdoor scherp krijgen wat de diverse partijen en individuele kandidaten op dit vlak te bieden hebben.

Partijen

Alle negen partijen die meedoen aan de verkiezingen doen mee aan het debat, met de volgende kandidaten (op volgorde van aantal stemmen bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen):

1.     D66: Dennis Gudden *  **
2.     GroenLinks: Erik-Jan Bijleveld *
3.     Stadspartij: Han ter Maat **
4.     PvdA: Mathilde Maijer *
5.     CDA: Jan Dijkstra *
6.     VVD: Alexander Udink ten Cate
7.     SP: Diederik van der Loo
8.     Christen Unie: Monique Heger
9.     Connect Wageningen: Mark Reijerman *

Vijf partijen vaardigden hun lijsttrekker af (*), twee partijen hun zittende wethouder annex wethouderskandidaat (**). Afgezien van Jan Dijkstra (CDA) zijn alle deelnemers deelnemers zijn bekende gezichten uit college, gemeenteraad en steunfracties. Connect Wageningen is een nieuwe partij, maar de lijsttrekker is ook nu al raadslid (voor de Stadspartij).

Thema’s

De kandidaten gaan discussiëren over vijf thema’s aan de hand van vragen die worden aangedragen en ingeleid door de groene organisaties. Deze thema's zijn als volgt:

(1)  Groenbeleid – Hoe kan Wageningen de groenste gemeente van Nederland worden? – Ingeleid door Michiel Wallis de Vries van de Vlinderstichting.
(2)  Wageningse Eng – Graanakkers of paardenweiden? – Ingeleid door Ronald Lanters van
Stichting Wageningse Eng.
(3)  Uiterwaarden – Wat kan de gemeente doen om het Natura2000 gebied tot een succes te maken? – Ingeleid door Rinus van der Molen van de
KNNV Vogelwerkgroep Wageningen en de Wetlandwacht van Vogelbescherming Nederland.
(4)  Binnenveld – Hoe kan de gemeente natuur, landschap en recreatie in het Binnenveld en de Nude versterken? – Ingeleid door Rob Janmaat van de
Stichting Mooi Binnenveld.
(5)  Compacte stad – Hoe kan Wageningen zich ontwikkelen zonder nog meer buitengebied te bebouwen? – Ingeleid door Patrick Jansen van de vereniging
Mooi Wageningen.

Na de inleiding van 1–2 minuten, gaan twee kandidaten over de vraag met elkaar in gesprek, onder leiding van Jelle de Gruyter en Simon Vink. Tenslotte worden de andere kandidaten bij het gesprek betrokken. Na afloop kan met deelnemers worden nagepraat.

De avond begint om 20:00 uur in De bblthk, Stationsstraat 26701 AM Wageningen. Het debat zal tot ongeveer 21:30 duren en wordt gevolgd door een borrel met gelegenheid om na te praten.

Zie ook: https://bblthk.biblio-shop.nl/activiteiten/inschrijven.120.html

Nóg meer debat?

Andere debatten van De Bblthk waarin natuur en landschap aan bod zullen komen:

  • 7 maart 20:00:  Duurzaamheidsdebat. Zie http://www.duurzaamwageningen.nl.
  • Maandag 19 maart 20:00: Slotdebat gemeenteraadsverkiezingen, met De Gelderlander
  • Donderdag 22 maart 20:00:  De dag na 21 maart, met Woensdag Debatdag

Wij hopen u te mogen verwelkomen!

 

Untitled.png
Untitledii.png
Untitlediii.png
Untitlediv.png
Untitledv.png
Untitledvi.png
Mooi Wageningen