Reactie op conceptontwikkelings- richtingen Grebbedijk

Ondergelopen uiterwaarden, januari 2018 (Foto: Sjoerd Schimmel)

Ondergelopen uiterwaarden, januari 2018 (Foto: Sjoerd Schimmel)

In de komende jaren gaat de Grebbedijk op de schop. De eerste plannen hiervoor worden momenteel uitgewerkt. En alhoewel het nog gaat om concept oplossingsrichtingen, wordt al wel duidelijk dat het project vooral wordt aangegrepen om allerlei ideeën over nieuwe recreatie activiteiten in de uiterwaarden de wereld in te helpen. Veel van die ideeën staan op gespannen voet met het beschermen van de natuurwaarden in de uiterwaarden. Veel natuurbeschermers maken zich dan ook zorgen over de gang van zaken.

Samen met de KNNV-vogelwerkgroep Wageningen, de wetland wachten van Vogelbescherming Nederland heeft Mooi Wageningen die zorgen verwoord in een reactie op de gepresenteerd concept oplossingsrichtingen. Daarmee vragen zij meer aandacht voor de natuurbeschermingsdoelen en een eerlijk verhaal over het feit dat die doelen niet samengaan met het faciliteren van meer recreatie.

Door op onderstaande link te klikken kunt u het volledige document inzien.

Mooi Wageningen