Elzen terug langs de Droevendaalsesteeg

 
Wethouder Dennis Gudden en leerlingen van de Margrietschool planten samen elzen (foto Gemeente Wageningen).

Wethouder Dennis Gudden en leerlingen van de Margrietschool planten samen elzen (foto Gemeente Wageningen).

Langs de Droevendaalsesteeg staan weer nieuwe elzen. Een groep leerlingen van de Margrietschool plantte de bomen op Boomfeestdag, samen met wethouder Dennis Gudden, onder begeleiding van Het Groene Wiel. Het planten was een uitkomst van overleg tussen gemeente Wageningen, NIOO en Mooi Wageningen, over een beter beheer van de bomen en de steeg als geheel.

De gemeente liet de oude elzenstobben herhaaldelijk klepelen, waardoor de bomen ernstig verzwakt raakten. Deze foto werd genomen in 2015 (foto Patrick Jansen)

De gemeente liet de oude elzenstobben herhaaldelijk klepelen, waardoor de bomen ernstig verzwakt raakten. Deze foto werd genomen in 2015 (foto Patrick Jansen)

Oude elzenstobben

Aanleiding voor het overleg waren onze herhaalde klachten over het slechte beheer van de oude elzenstobben. De zeer oude elzen waren in 2011 afgezet zodat de bomen opnieuw konden uitlopen en verjongen. Eén keer per 10-25 jaar afzetten is gebruikelijk beheer voor elzen. De gemeente presteerde het echter om de stobben in zeven jaar tijd maar liefst vier keer te laten klepelen of afzagen, ook in november 2017 weer. Dit gebeurde ondanks het feit dat wij elke keer waarschuwden dat de bomen hierdoor doodgaan. 

We hebben met de gemeente afgesproken dat de oude elzenstobben vanaf nu worden ontzien. Voor een flink deel van de stobben is het helaas al te laat. Ze zijn nu in zo'n slechte staat, vol paddenstoelen, dat voor hun behoud moet worden gevreesd. De stobben die niet meer uitlopen zullen door de gemeente worden weggefreesd. Dat levert tegelijkertijd wat ruimte op om de sloot schoon te houden met machines.

Richting de Wildekamp, waar vroeger de Peppelderbrink lag, is het beeld met oude elzen nog intact. (foto Patrick Jansen)

Richting de Wildekamp, waar vroeger de Peppelderbrink lag, is het beeld met oude elzen nog intact. (foto Patrick Jansen)

Hoefsteeg

Van alle stegen in het Binnenveld heeft het Oostelijke deel van de Droevendaalsesteeg, die vroeger Hoefsteeg heette, nog het meest oorspronkelijke, smalle profiel. Langs de steeg werd vroeger vee naar het Binnenveld gevoerd vanaf de Peppelderbrink, één van de twee overgebleven Wageningse brinken. De schapenkolk aan de Wildekamp is een zichtbaar restant van deze brink.

Langs de Droevendaalsesteeg staan op twee plaatsen nog bosanemonen. Elders zijn ze verdwenen door machinaal slootbeheer, het berijden van de bermen met zware machines, en het opbrengen van grond van elders. De afspraak is dat de gemeentelijke diensten ook voorzichtiger zullen omgaan met de bermen en slootkanten, inclusief de bosanemonen.

Het planten van de nieuwe elzen is het begin van herstel van het beeld van de Droevendaalsesteeg. Mits de boompjes niet worden weggeklepeld door de volgende slecht geïnstrueerde aannemer...

 

Langs de Droevendaalsesteeg staan om sommige plaatsen nog veel bosanemonen, die begin april volop bloeien. (foto Patrick Jansen)

Langs de Droevendaalsesteeg staan om sommige plaatsen nog veel bosanemonen, die begin april volop bloeien. (foto Patrick Jansen)