Natuurtoets Nudepark 2 was onvoldoende onafhankelijk

 
Kerkuil in het buitengebied van Wageningen. Foto: Sjoerd Schimmel

Kerkuil in het buitengebied van Wageningen. Foto: Sjoerd Schimmel

Adviesbureau STARO heeft zich bij het natuuronderzoek voor het bestemmingsplan Nudepark 2 "onvoldoende onafhankelijk" opgesteld ten opzichte van zijn opdrachtgever, projectontwikkelaar Klok BV. Ook heeft het bureau zich onvoldoende gehouden aan erkende inventarisatieprotocollen voor natuurtoetsen. Dat is het oordeel van het bestuur van brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus (NGB).

Waarnemers genegeerd

NGB deed de uitspraak naar aanleiding van een klacht van één van onze leden in buurtschap Oude Nude, zelf adviseur ecologie en natuurwetgeving, ondersteund door Mooi Wageningen. Ons lid constateerde dat het bureau geloofwaardige meldingen van Wageningse natuurliefhebbers over de aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten, zoals de kerkuil, ontkende of bagatelliseerde.

NGB constateerde dat STARO in de juridische procedures rond het geplande bedrijventerrein Nudepark 2 en een bijbehorende kapvergunning “uitspraken heeft gedaan over de afwezigheid van soorten die niet waren onderbouwd met onderzoek volgens vastgestelde en geaccepteerde werkwijzen”. Ook constateert ze dat het bureau “uitspraken over effecten van ingrepen heeft gedaan zonder uit te gaan van de juiste ingreep”.

Verder verklaarde NGB dat STARO “vragen van een opdrachtgever uitvoert terwijl die niet tot ecologisch verantwoorde conclusies kunnen leiden” en “zich teveel vereenzelvigt met de handelwijze van de opdrachtgever”. Het adviesbureau liet, met andere woorden, de oren teveel hangen naar een opdrachtgever. 

Het oordeel is temeer opmerkelijk omdat het natuuronderzoek eerder een rol speelde in het beroep van Mooi Wageningen bij de Raad van State tegen Bestemmingsplan Nudepark 2. De vraag is of de staatsraad dat beroep misschien wel gegrond zou hebben verklaard als het natuuronderzoek alarmerend was geweest over aanwezigheid van beschermde soorten.

Onafhankelijkheid onder druk

Dat adviesbureaus hun werk niet goed doen komt volgens bestuurskundige Dr Raoul Beunen, bestuurslid van Mooi Wageningen, vaak voor bij ruimtelijke plannen. De druk van de opdrachtgever om rapporten in hun voordeel uit te laten vallen is groot. Daardoor “ontstaat de neiging voor ecologische adviesbureaus om naar gewenste conclusies toe te schrijven”, vertelde Beunen in NCRV programma De Monitor

In datzelfde programma zei een woordvoerder van NGB dat er bureaus zijn die onder druk opzettelijk beschermde diersoorten ‘missen’ tijdens veldonderzoek. Gemeenten beoordelen de onderbouwingen vervolgens vaak niet kritisch genoeg. 

Op basis van de natuuronderzoek werd een groot aantal bomen bij Nudepark 2 omgezaagd terwijl tegen de kapvergunning nog een beroepszaak liep.

Op basis van de natuuronderzoek werd een groot aantal bomen bij Nudepark 2 omgezaagd terwijl tegen de kapvergunning nog een beroepszaak liep.

Beroep tegen kapvergunning

Mooi Wageningen gaat het oordeel van het Netwerk Groene Bureaus gebruiken in de beroepszaak tegen de kapvergunning die de gemeente Wageningen heeft verleend, mede op basis van het natuuronderzoek van STARO. "De gemeente had deze vergunning niet mogen verlenen." zegt Hans Brons, bestuurslid van Mooi Wageningen. "En het was nogal voorbarig dat de bomen al werden omgezaagd terwijl er nog een beroepszaak liep."

De rechtszitting over de kapvergunning vindt plaats op 6 april in Arnhem. Mooi Wageningen hoopt op een pittige uitspraak van de rechtbank die als precedent kan dienen voor soortgelijke gevallen elders in Nederland.