Ecologische Verbindingszone Kielekampsteeg niet gerealiseerd

 
Over 48 m is de verlegde Kielekampbeek gedempt en beduikerd door een 40 cm diameter pvc buis. De foto dateert van juli 2017.

Over 48 m is de verlegde Kielekampbeek gedempt en beduikerd door een 40 cm diameter pvc buis. De foto dateert van juli 2017.

De kwelsloot ten zuiden van de Kielekampsteeg – ook wel Kielekampbeek genoemd – vormt op papier een belangrijk onderdeel van de ecologische verbindingszones die de Veluwe met het Binnenveld en de Utrechtse Heuvelrug moet gaan verbinden. Volgens het bestemmingsplan bestaat de verbindingszone uit smalle ruigte- en kruidenstroken langs oever en bermen en stapstenen van 25 bij 25 met bomen en struiken. Die inrichting moet ervoor zorgen dat soorten allerlei soorten, waaronder das, bunzing, eekhoorn, egel, sleedoornpage, koevinkje, en hazelworm zich veilig van het ene gebied naar het andere kunnen verplaatsen. De verbindingszone met een bestemming natuur is dan ook vastgelegd in het bestemmingsplan "Noordelijke Inprikker" dat in 2016 is vastgesteld. 

Gazon en landbouwsloot

Mooi Wageningen heeft geconstateerd dat de huidige inrichting van de strook momenteel niet voldoet aan het bestemmingsplan en dat de strook dus ook niet als een ecologische verbindingszone functioneert. In juli 2017 zijn werken uitgevoerd waarbij de oude kwelsloot is gedempt. Maar de nieuwe strook met bestemming natuur is gedeeltelijk als voortuin ingericht. Op de rest van de strook ligt een 2 meter diepe ontwateringssloot met steile oevers in plaats van een ecologische verbindingszone. 

Dit is wat er van de geplande ecologische verbindingszone terecht is gekomen. 

Dit is wat er van de geplande ecologische verbindingszone terecht is gekomen. 

Handhavingsverzoek

Omdat de huidige inrichting ecologisch niet functioneert en in strijd is met het bestemmingsplan heeft Mooi Wageningen een handhavingsverzoek ingediend. In dat handhavingsverzoek wordt de gemeente Wageningen gevraagd om ervoor te zorgen dat de strook ten zuiden van de Kielekampsteeg conform de eisen van het bestemmingsplan wordt ingericht en dat de illegale demping van een deel van de sloot ongedaan wordt gemaakt. Alleen met een juiste inrichting zal deze strook ook daadwerkelijk functioneren als ecologische verbindingszone. Het verzoek is momenteel in behandeling. 

De oude situatie: de oude kwelsloot met een onbewerkte strook erlangs.

De oude situatie: de oude kwelsloot met een onbewerkte strook erlangs.

De nieuwe situatie: een diepe ontwateringssloot die niet functioneert als een ecologische verbinding.

De nieuwe situatie: een diepe ontwateringssloot die niet functioneert als een ecologische verbinding.

Groene ambities

De gemeente Wageningen hecht aan de intrinsieke waarde van natuur en wil natuurgebieden in en om Wageningen met elkaar verbinden. Deze ambitie is nogmaals bevestigd in het nieuwe coalitieprogramma 2018-2022. De verbindingszone langs de Kielekampsteeg vormt een cruciaal onderdeel van het beoogde ecologische netwerk en is daarom ook met de bestemming natuur in het bestemmingsplan vastgelegd. Gezien de groene ambities van de gemeente zien wie de uitkomst van ons handhavingsverzoek met vertrouwen tegemoet.

 
Mooi Wageningen