Kwartelkoning terug in de Bovenpolder

De Wageningse Bovenpolder is traditioneel een bolwerk voor de zeldzame Kwartelkoning. Deze schuwe vogel broedt in hooilanden en de uiterwaarden bij Wageningen is een van de weinige plekken in Nederland waar deze vogel nog regelmatig wordt gesignaleerd. De soort trek elk najaar weg om te overwinteren in Afrika en komt meestal pas half mei weer terug in ons land. De Bovenpolder is dan ook onderdeel van Natura2000 gebied Rijntakken, dat mede voor de Kwartelkoning is aangewezen.

Dramatisch jaar

Vorig jaar was een dramatisch jaar voor de Kwartelkoning met geen enkele waarneming. De oorzaak daarvan is onbekend. Het heeft vermoedelijk deels te maken met ontwikkelingen elders, maar ook met het feit dat er in de uiterwaarden door verruiging en overbegrazing nog maar weinig geschikt grasland over is. Tot overmaat van ramp werd het grasland ook nog in  het broedseizoen gemaaid. Samen met de KNNV, de wetlandwachten van Vogelbescherming Nederland heeft Mooi Wageningen Staatsbosbeheer gevraagd om bij het beheer meer rekening te houden met deze zeldzame broedvogel. Inmiddels is er goed overleg tussen alle betrokken partijen.

Bovenpolder in Wageningen met zicht op de voormalige steenfabriek 'De Bovenste Polder'. Tot vorig jaar werd er jaarlijks in dit gebied gebroed door de kwartelkoning.  (Foto: Sjoerd Schimmel)

Bovenpolder in Wageningen met zicht op de voormalige steenfabriek 'De Bovenste Polder'. Tot vorig jaar werd er jaarlijks in dit gebied gebroed door de kwartelkoning. (Foto: Sjoerd Schimmel)

Nachtelijk gerasp

Groot was de verrassing toen in de nacht van 28 april door Maarten Immerzeel een roepende Kwartelkoning werd gemeld, vroeger in het jaar dan ooit tevoren.  De volgende ochtend was de vogel nog steeds aan het roepen. Het kenmerkende geluid is een raspend crex crex, een geluid dat vergelijkbaar is met het geluid dat je hoort als je met je vingers langs de tanden van een kam strijkt. De Kwartelkoning is vooral ’s nacht actief, maar kan dus ook overdag gehoord worden. Hopelijk is deze vroege zanger een voorbode van een goed jaar en kunnen we tijdens de warme zomeravonden vaak genieten van het zo kenmerkende en rustgevende gerasp.

Door op onderstaand fragment te klikken kunt u het kenmerkende 'gerasp' van de kwartelkoning beluisteren. 

Mooi Wageningen