‘Het Dassenbos is eeuwenoud’

Het Dassenbos is een laatste overblijfsel van een eeuwenoud stuk bos. Dat schrijft de Historische Vereniging Oud Wageningen in het juninummer van haar tijdschrift. De huidige bomen zijn dan nog geen honderd jaar, de bosbodem is eeuwen ouder. Ook heeft het nog een zeldzaam gaaf patroon van geulen voor de ontwatering en wallen voor de teelt van eikenhakhout.

Paaltje in het Dassenbos. De humuslaag is er bijzonder dik.

Paaltje in het Dassenbos. De humuslaag is er bijzonder dik.

Historische Vereniging Oud Wageningen (HVOW), geïnteresseerd in al wat oud is, dook in de geschiedenis van het Dassenbos nu dat onbekende stuk bos in de schijnwerpers is komen te staan door de plannen voor de campusroute. Als het aan de provincie Gelderland en WUR ligt, wordt het met de grond gelijk gemaakt voor de aanleg van deze in veler ogen onnodige rondweg. Het artikel is met toestemming van Oud Wageningen en de fotograaf te lezen op de website van Wageningen Goed op Weg, dat zich inzet voor andere oplossingen dan een campusroute.

Boerderij

Ook Wageningen Monumentaal wijdt in haar nieuwsbrief van juni een kolom aan de campusroute. Ze herinneren de lezer eraan dat de oude boerderij die in de plannen voor de rondweg gesloopt gaat worden, al 25 jaar een gemeentelijk monument is. Bovendien is hij veel ouder dan 150 jaar, mogelijk al uit 1656.

Kerngebied patrijs

Mooi Wageningen is fel tegenstander van de aanleg van een nieuwe weg rond de campus. Die zou behalve het Dassenbos en de monumentale boerderij ook het kerngebied van de patrijs, het beschermde open landschap en het stiltegebied aantasten. We hebben bovendien grote twijfels over het nut en de noodzaak van dit plan. Ook vinden wij dat de provincie Gelderland alternatieven moet doorrekenen die natuur en landschap niet of minder aantasten en het milieubelang volwaardig moeten gaan meewegen in de besluitvorming.

Lees en kijk verder:

Mooi Wageningen