‘Lozing Enka-pluim op Rijn in strijd met de wet’

Foto: Beelbank Rijkswaterstaat, Con Mönnich

Foto: Beelbank Rijkswaterstaat, Con Mönnich

Mooi Wageningen heeft een zienswijze ingediend tegen de vergunning voor het in de Rijn lozen van ernstig vervuild grondwater. De vervuiling is afkomstig van het Edese Enka-terrein. Dit grondwater hoort volgens de wet met de best beschikbare technieken gezuiverd te worden, en dat kan ook. Dat het vuile water nu voor lozing mag worden verdund met kostbaar schoon grondwater, komt neer op knoeien met afval.

De inmiddels verdwenen ENKA-fabriek bij station Ede-Wageningen heeft een erfenis van verontreinigd grondwater achtergelaten. ENKA was de afkorting voor Nederlandse Kunstzijdefabriek en bij de sluiting in 2002 eigendom van chemiereus AkzoNobel.

Het met sulfaat verontreinigde grondwater – tegenwoordig de Enka-pluim genoemd – zit nu op ongeveer 40 meter diepte en stroomt langzaam richting het Binnenveld. De wijk de Rietkampen is inmiddels bereikt. Ingrijpen is dringend noodzakelijk.

Knoeien met afval

Waterschap Vallei en Veluwe wil het vervuilde grondwater echter met schoon grondwater gaan verdunnen om het vervolgens met een pijplijn naar Wageningen af te voeren en het daar in de Rijn (Nederrijn) te laten lopen. Begin dit jaar berichtten we al over de plannen hiervoor. Door de vervuiling te verdunnen komt het vuile grondwater onder de lozingsnorm: het waterequivalent van knoeien met afval.

Volgens de wet hoort dit vervuilde grondwater gewoon met de best beschikbare technieken gezuiverd te worden. En technisch is het mogelijk om het sulfaathoudende grondwater ter plaatse te zuiveren en terug de grond in te brengen. Maar het waterschap schermt met hoge kosten, terwijl dat voor het onderzoek geen issue was. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het waterschap tijdens het onderzoeksproces heeft toegewerkt naar lozing.

Voormalige poortgebouw Enka Ede. Foto: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Voormalige poortgebouw Enka Ede. Foto: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Waterverspilling

Ook gaat Waterschap Vallei en Veluwe voorbij aan de hoge waarde van de immense hoeveelheid kostbaar schoon grondwater die verspild gaat worden voor deze eeuwigdurende operatie. Dit Veluwse grondwater is onze drinkwatervoorraad. Het is bovendien nodig voor het op peil houden van de Veluwse natuur en het voeden van de Renkumse beek.

Ondanks deze bezwaren is Rijkswaterstaat van plan een vergunning af te geven voor de lozing. Daarmee gaat Rijkswaterstaat zelf volgens ons ook nog eens voorbij aan de Kaderrichtlijn Water, die hen verplicht de waterkwaliteit te verbeteren en natuur te beschermen tegen vervuiling.

Alles bij elkaar vindt Mooi Wageningen dat het besluit tot vergunningverlening onzorgvuldig is genomen. Daarom hebben we een zienswijze ingediend tegen het Ontwerp Maatwerkvoorschrift, zoals het besluit officieel wordt genoemd.

Slecht voorbeeld

Tot slot geeft de overheidsorganisatie hiermee ook nog eens een het slecht voorbeeld: toestaan dat je vervuiling verdunt en loost en kostbaar Veluws grondwater verspilt. De Enka-vervuiling moet netjes worden opgeruimd, zelfs al is dat duurder.

 

Ontwerp Maatwerkvoorschrift

Zienswijze Mooi Wageningen op Ontwerp Maatwerkvoorschrift

Lees ook: Een Edese pijplijn door het Binnenveld?

Mooi Wageningen