Tunnelkassen Monsanto horen niet thuis in open landschap

In de zaak van de tunnelkassen van zaadveredelaar Monsanto laat de gemeente Wageningen opnieuw zien dat ze zich niet aan haar eigen structuurvisie houdt. Het permanent toestaan van kassen tast het open landschap aan en vergroot het risico op volbouwen. Mooi Wageningen heeft dan ook een zienswijze ingediend om te voorkomen dat de salamitactiek van Monsanto – tijdelijk als opstapje naar permanent – slaagt.

In 2009 verleende de gemeente Wageningen aan Monsanto een vergunning voor 50 tunnelkassen, tot uiterlijk 1 juni 2014. Het bouwen was in strijd met de agrarische bestemming en het half open, landelijke karakter van het gebied. Maar omdat de kassen maar tijdelijk zouden zijn, maakte destijds niemand bezwaar.

Monsanto kaart kassen.png

Illegaal
Inmiddels zijn het er geen 50 meer maar 74 en staan ze er al 3,5 jaar illegaal. Ook van de beloofde heggen om ze aan het zicht te onttrekken is weinig terechtgekomen, en daar is ook niet tegen opgetreden. En nu wil B&W zelfs een permanente vergunning af gaan geven – wat Monsanto als ze direct een permanente vergunning hadden aangevraagd, nooit was gelukt.

Mooi Wageningen heeft daarom een zienswijze ingediend bij de ontwerp-omgevingsvergunning voor het permanent maken van de tunnelkassen. Kortgezegd betogen we dat:
-    De vergunning in strijd is met zowel de bestemming ‘agrarisch met waarde’ als met de beginselen van goede ruimtelijke ordening.
-    Er hierbij geen rekening is gehouden met ecologische en archeologische waarden in het gebied, wat wel zou moeten
-    Het permanent vergunnen de kans vergroot dat het open gebied tussen Monsanto en Nudepark volgebouwd wordt, wat ongewenst is.
-    In de Structuurvisie 2014 – de leidraad voor het ruimtelijke beleid – de gemeente zelf stelt dat het betreffende gebied onbebouwd moet blijven, en in het Landschapsontwikkelingsplan 2007 staat dat het landschap moet worden beschermd en versterkt, en deze vergunning aan beide afbreuk doet.

Naar andere locatie
Kassen horen niet thuis in open landschap. Wat ons betreft moet Monsanto op zoek naar een andere locatie daarvoor. En wat betreft het risico op volbouwen: een hondenkennel heeft naast de kassen inmiddels grote containers mogen plaatsen, ‘omdat er toch ook al kassen staan’.

 

 

Mooi Wageningen