Zorgen over zonneparken

zonnepaneel distel_pixabay_photovoltaic-4244774_1280.jpg
 

Vereniging Mooi Wageningen maakt zich, zoals bekend, zorgen over de verschillende zonneparken die in de omgeving van Wageningen worden gepland.

Mooi Wageningen is van mening dat zonneparken in het open landschap pas in beeld moeten komen nadat maatregelen met beduidend minder negatieve invloed op natuur en landschap met kracht, doorzettingsvermogen, professie en resultaatsverplichting in gang zijn gezet. Daarbij denken wij vooral aan:

  • forse energiebesparing in de gebouwde omgeving

  • zonnepanelen op alle geschikte daken

  • zonnepanelen boven bestaande parkeerplaatsen

  • terugdringen van het autogebruik

  • investeren in opwekking van duurzame energie op locaties waar natuur en landschap dat het beste kunnen verdragen

Visie en beleidskader

Verder vinden wij dat de gemeente Wageningen eerst een visie voor het buitengebied en een passend beleidskader moet hebben voordat men aan de slag gaat met concrete zonneparken (bouw van zonneparken toestaat). Zonneparken in de open ruimte zijn een aantasting van het landschap. We proberen deze ontwikkeling zoveel mogelijk te voorkomen.

Natuur

Ontwikkeling van een zonnepark in beschermde natuur, zoals de gemeente Renkum op Quadenoord overweegt – is absoluut een brug te ver. De natuur moet er op vooruit gaan, niet op achteruit, ook niet voor het behalen van energiedoelstellingen. Energieopwekking ten koste van biodiversiteit is niet duurzaam.

Wij hebben onze visie al vele malen kenbaar gemaakt bij de gemeente en in de diverse projecten. Zie bijvoorbeeld het nieuwsbericht van maart dit jaar: geen zonnevelden zonder landschapsontwikkeling.

Extra hulp welkom

Helaas is onze tijd beperkt en we kunnen onmogelijk alle bijeenkomsten bijwonen en overal meteen op reageren. Extra hulp is zeker bij het dossier zonneparken dan ook zeer welkom.

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van zonneparken in het Binnenveld en wilt u ons helpen? Laat het ons dan vooral weten via info@mooiwageningen.nl.

 
Mooi Wageningen