Aanplant haag hopelijk aanzet tot grootschaliger herstel

20190223_haag planten

275 meter haag hebben tien vrijwilligers van Mooi Wageningen samen met ANV het Binnenveld aangeplant op 23 februari. Een hopelijk begin van grootschaliger herstel van landschapselementen in het Wageningse buitengebied.

Grauwe klauwier.

Grauwe klauwier.

Sleedoornpage.

Sleedoornpage.

Bij een perceel aan de Haagsteeg plantten de vrijwilligers sleedoorn en lijsterbes aan. Hagen en houtwallen zijn belangrijk leefgebied voor allerhande dieren, waaronder vogels en insecten. Met grootschaliger herstel van landschapselementen rond Wageningen zou belangrijk leefgebied terugkomen voor soorten als de grauwe klauwier en de sleedoornpage.

Ooit stond het landschap aan de westrand van Wageningen bekend om zijn mooie hagen. Daarvan is in de loop der jaren veel verdwenen. En wat er aan hagen over is heeft dringend onderhoud nodig. We hopen dan ook dat deze 275 meter anderen aanspoort om ook hagen te herstellen of terug aan te planten.

Mooi Wageningen