Nog geen nieuwe bomen op Dorschkamp na kap voor golfbaan

De kaalslag destijds.

De kaalslag destijds.

Weet u het nog, dat de Wageningse golfbaan wilde uitbreiden in het bos? En dat daar ineens al 274 veelal oude bomen voor omlagen? De uitbreiding hielden we tegen. Maar het bosgebied is nog altijd niet herbeplant, zoals de rechter verordonneerde na gerechtelijke stappen van Mooi Wageningen. Daarom trekken we nu opnieuw aan de bel.

De Rechtbank Gelderland haalde in april 2017 een streep door de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de golfbaan op landgoed de Dorschkamp. Dit nadat Vereniging Mooi Wageningen, de Stichting Behoud Cultuurlandschap De Dorschkamp(BCD) en een aanwonende beroep hadden ingesteld tegen de afgifte. Een uitspraak waar we heel blij mee waren.

Nodeloze schade

Het was echter een overwinning met een zwart randje. In november 2015 had er namelijk al een kaalslag plaatsgevonden in een stuk bos, vooruitlopend op de aanleg. Er gingen 274 bomen om. Daaronder waren veel beuken en eiken van meer dan tachtig jaar oud. Er was directe schade voor de fauna en de kaalslag is nog generaties zichtbaar in het bos. Ook werd er nodeloos schade aangebracht aan het beuken-eikenbos met hulst, een habitattype dat bijzondere bescherming vraagt.

Nieuwe aanplant was verplicht

Een stukje Dorschkamp (toen er nog niet gegraven was voor de hoogspanningskabel).

Een stukje Dorschkamp (toen er nog niet gegraven was voor de hoogspanningskabel).

De vernietiging van de omgevingsvergunning maakte ook de bomenkap onrechtmatig. Op grond van de Boswet was landgoed de Dorschkamp daarom verplicht tot nieuwe aanplant in het gebied. Dat moest binnen drie jaar na de kap. Eind 2018 dus.

Er is echter nog geen spoor van herbeplanting te zien. We trekken daarom nu aan de bel bij de betrokken instanties.

Lees ook: Herstel onrechtmatige bomenkap Dorschkamp

 

Mooi Wageningen