Ledenvergadering positief over plannen, bestuursleden herkozen

IMG_20180418_092205_anemonen_1200x.jpg
 

De algemene ledenvergadering van 16 april heeft de jaarverslagen en begroting goedgekeurd en ingestemd met de plannen voor dit jaar. Ook zijn drie bestuursleden herkozen: Patrick Jansen, Hans Brons en Raoul Beunen. De afsluitende beschouwing van de procedures rond Nudepark 2 bood een interessante inkijk in processen rond bestemmingsplannen en natuurbescherming.

Het was een druk jaar, 2018-2019. Wageningen-rond vroegen natuur en landschap onze aandacht: van de campus via de Eng, Grebbedijk en uiterwaarden naar het Nudepark terug tot het Binnenveld. Daarnaast werkten we ook nog aan groen in de stad. We namen deel aan diverse klankbordgroepen, overlegden met wethouders, gedeputeerden, raadsleden, ambtenaren en collega-organisaties, spraken in, dienden zienswijzen in, maakten bezwaar en gingen zelfs weer in beroep. Daarnaast organiseerden we activiteiten voor leden en maakten werk van ledenwerving.

Herbenoemingen

De alv van 16 april stelde het algemene jaarverslag, het financiële jaarverslag en de begroting vast. Van de vijf aftredende bestuursleden waren er drie beschikbaar voor herbenoeming. Zij werden met een applaus herkozen voor een volgende termijn van twee jaar: voorzitter Patrick Jansen (derde termijn), vicevoorzitter Hans Brons (achtste termijn) en lid Raoul Beunen (tweede termijn). De overige bestuursleden zitten nog in hun eerste termijn. Het bestuur bestaat zo weer uit zeven personen.

Jaarplan

Ook werden de plannen voor dit jaar besproken. Zo blijven we strijden vóór een landschapsontwikkelingsplan en verbetering natuurwaarden in de uiterwaarden. Maar ook tégen de Enka-smeerpijp en de campusrondweg. Verder willen we ons inzetten voor positieve activiteiten als werkdagen en excursies, en zoeken we waar mogelijk samenwerking met andere organisaties. Daarnaast willen we graag als vereniging nog wat groter worden.

Meer leden actief

Om met elkaar nog meer voor natuur en landschap in en om Wageningen te kunnen betekenen, is het wel nodig dat er meer leden actief worden, al is het maar bij één activiteit per jaar. Bijvoorbeeld door te helpen bij het organiseren van een lezing of een debat, of door mee te doen aan een werkdag of discussiebijeenkomst.

Tot slot van de avond vertelde Hanita Zweers, lid van Mooi Wageningen, over de perikelen rond Nudepark 2, met natuur en landschap als grote verliezers. (Daarover volgt nog een apart bericht)

 
Mooi Wageningen