Loslopende honden verstoren vogels in uiterwaarden

uiterwaarden Wageningen_honden_los in nevengeul_kleiner.jpg

Het broedseizoen is begonnen. En ook nu lopen in de Wageningse uiterwaarden, een belangrijk vogelgebied, de meeste honden los. Mooi Wageningen heeft natuurbeheerder Staatsbosbeheer gevraagd om actie te ondernemen, eventueel samen met de gemeente Wageningen.

Als de situatie niet op zeer korte termijn verbetert, overweegt Mooi Wageningen bij de provincie Gelderland een klacht in te dienen en een formeel handhavingsverzoek. De provincie is het zogeheten ‘bevoegd gezag’ als het gaat om natuurbescherming.

Verstoring

De Wageningse uiterwaarden zijn belangrijk leef- en broedgebied voor tal van beschermde vogelsoorten. Denk aan riet- en moerasvogels, bos- en struweelvogels, ijsvogel en kwartelkoning. Loslopende honden verjagen vogels uit hun nesten en dat kan tot resultaat hebben dat ze zich dan niet voortplanten. Dat is een van de redenen waarom er op de borden bij de ingang staat: “Geen toegang met loslopende honden. Koeien en paarden jagen geen vogels op.

Onvoldoende handhavers

Staatsbosbeheer heeft bij monde van Boswachter Jaël Bergwerf inmiddels laten weten dat de handhavers (BOA’s) het gebied weer wat vaker zal bezoeken. “Gelukkig is er meer geld voor handhaving beschikbaar vanuit de provincie maar we hebben nog niet direct meer formatie. Wordt aan gewerkt!”, schrijft Bergwerf op Twitter. Vooralsnog heeft Staatsbosbeheer dus onvoldoende mensen om de aanlijnplicht te controleren.

Ook dagblad de Gelderlander besteedde aandacht aan de kwestie, naar aanleiding van onze berichtgeving op Twitter.

Hondenlosloopgebieden

Op de website doggydating.com zijn de hondenlosloopgebieden rond Wageningen te vinden. Op de website van de gemeente Wageningen is meer informatie te vinden over hondenvoorzieningen en de regels in het buitengebied.

Mooi Wageningen