Geen zwemplas in Natura 2000-gebied

Lepelaars in de Bovenpolder. (foto: Mooi Wageningen)

Lepelaars in de Bovenpolder. (foto: Mooi Wageningen)

 

Terwijl het IPBES waarschuwt dat er veel meer ruimte moet komen voor natuur om de alarmerende achtergang van de biodiversiteit te stoppen, pleitte de meeste leden van de Wageningse gemeenteraad voor een recreatieplas in een Natura 2000-gebied dat is gereserveerd voor bedreigde vogels. Onbegrijpelijk. En het mag ook gewoon niet.

We hebben in Nederland afgesproken dat een heel klein deel van ons land bestemd wordt voor natuur en bescherming van biodiversiteit. Het is dan niet logisch als een overheid vervolgens weer stukjes van dat beschermde gebied gaat opofferen.

De huidige bescherming is dus al het resultaat van een afweging van belangen. Buiten beschermd gebied is voldoende ruimte voor andere activiteiten. De afname van biodiversiteit vraagt dat we zorgvuldig omgaan met de laatste stukjes die nog wel natuur zijn.

De uiterwaarden van de Nederrijn zijn bestemd voor de bescherming van kwetsbare vogelsoorten, en de overheid heeft de plicht om die bescherming zo goed mogelijk te realiseren, in weerwil van vele mensenwensen.

Natuurbescherming zou juist in een groene gemeente als Wageningen heel hoog op de agenda moeten staan. En er is meer dan voldoende creativiteit om voor andere wensen elders een goede oplossing te vinden.

Graag herinneren wij raadsleden die pleiten voor een nieuwe recreatieplas in de Wageningse uiterwaarden, ondanks de Natura 20000-bescherming van dit gebied, aan de vorige keer dat zij alle waarschuwingen negeerden.

Het klimaat staat op de agenda, nu de natuur nog, kopte Trouw onlangs, toen het onafhankelijke IPBES bekend maakte dat een miljoen soorten dieren en planten met uitsterven wordt bedreigd. Ook lokale maatregelen voor biodiversiteit zijn keihard nodig. Maar de Wageningse gemeenteraad geeft vooralsnog niet thuis.

De Gelderlander berichtte op 8 mei over de gemeenteraadsvergadering.

Lees ook het bericht in de Gelderlander over het plan dat we samen met de Wageningse watersportverenigingen indienden, waarbij het gebied van Staatsbosbeheer in de uiterwaarden tussen de Pabstendam en het Havenkanaal geheel worden ingericht als Natura 2000-vogelreservaat, zoals al was gepland.

 
Mooi Wageningen