Kwartel in uiterwaarden Wageningen

 
Twee kwartels bij volle maan, Ohara Koson, uit 1900-1936. Studio Rijksmuseum

Twee kwartels bij volle maan, Ohara Koson, uit 1900-1936. Studio Rijksmuseum

(Laatst bewerkt op 3 juni 2019)

In mei is in de Bovenpolder een kwartel gezien. We publiceerden daar een foto van. Helaas moeten we concluderen dat het mensen kan uitnodigen om koste wat kost foto's te maken van zo’n kwetsbare soort, en zo de soort, zijn leefgebied en verdere natuur kan schaden. Daarop hebben we besloten de foto weer te verwijderen.

Voor natuurfotografen is een vrijwillige gedragscode geformuleerd. De gedragscode voor natuurfotografen gaat in op de omstandigheden waaronder je de foto maakt. Belangrijk is bijvoorbeeld dat je de natuur niet schaadt tijdens het fotograferen, niet ensceneert en manipuleert, en gepaste afstand houdt. Zie bijvoorbeeld de code zoals de KNNV die heeft gepubliceerd op haar website.

Niet iedereen is hier helaas bekend mee en geeft zich daar rekenschap van, met gevolgen voor bijzondere planten en dieren en hun leefgebied. Het is een bekende spagaat. Maar de kwartel is hiervoor te kwetsbaar. We hebben daarom besloten de betreffende foto van onze pagina te verwijderen en geen bijzondere waarnemingen meer op deze manier te publiceren.

(Onderstaande informatie over kwartels is niet aangepast)

Kwartel

Kwartels zijn ongeveer zo groot als een spreeuw en leiden een verborgen leven in ruige graslanden; je kunt ze eerder horen dan zien. De inheemse vogel is beschermd op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). De Nederlandse Wet natuurbescherming biedt gedurende het broedseizoen bescherming aan de nesten van de kwartel, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te laten zijn. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat honden aangelijnd moeten zijn, en dat eigenaren die dat niet doen de wet overtreden.

Meer over de kwartel (en zijn kenmerkende roep) op de website van Vogelbescherming Nederland.

 
Mooi Wageningen