Loslopen hond in uiterwaarden eerder beboet

Staatsbosbeheer verscherpt het toezicht op de aanlijnplicht in de uiterwaarden. Dat meldt de Stad Wageningen. Mooi Wageningen vroeg aan het begin van het broedseizoen meer aandacht voor handhaving.

In de uiterwaarden langs de Nederrijn, zoals de Rijn bij Wageningen officieel heet, komen veel bijzonder vogelsoorten voor. Een deel daarvan is zeldzaam voor Nederland. Het is belangrijk dat deze vogels alle rust en ruimte hebben om te broeden en hun jongen groot te brengen. Daarom is het belangrijk dat honden aan de lijn blijven en vogels niet verstoren. Staatsbosbeheer zal hier de komende tijd extra op toezien, zo is te lezen in de Stad Wageningen van 22 mei.

Boete 95 euro

De boete op het niet naleven van de aanlijnplicht is minimaal 95 euro. In de bossen van Wageningen, Renkum en Bennekom zijn delen aangewezen als losloopgebied.

Zie ook ons eerdere bericht over deze kwestie.

Mooi Wageningen