Deelnemers excursies enthousiast

 
Rietgors, Bovenpolder (2019)

Rietgors, Bovenpolder (2019)

De deelnemers aan de natuurontmoetingen die we organiseerden in het kader van Fête de la Nature waren enthousiast over wat ze gezien en gehoord hadden. ‘Zo dichtbij de stsd zoveel verschillende vogels, heel bijzonder.’

Mooi Wageningen organiseerde op zondagochtend 26 mei vier excursies: twee in de Bovenpolder (uiterwaarden), een bij het natuurontwikkelingsproject bij Nudepark 2, en een in Noordwest, langs de weteringen die je kunt zien als de levensaders voor het groen in de wijk.

natuurontmoeting fete de la nature bovenpolder 26 mei 2019

De vroegste excursie, om 6 uur ‘s ochtends in de uiterwaarden, trok ondanks het vroege tijdstip de meeste belangstellenden. Ze hoorden een bijzonder koor van onder meer cetti’s zanger, graspieper en blauwborst. En zagen ook veel van de vogels, dankzij de kijker die mee was. Bij de koffie en thee met krentenbrood die na afloop klaar stond, klonk de niet te missen roep van de koekoek.

‘Zo dichtbij de stad zoveel verschillende vogels, heel bijzonder’, reageerden verschillende deelnemers. Enkelen hadden zo de smaak te pakken dat ze ook de tweede ronde mee gingen, waarbij meer werd verteld over natuurbeleid in relatie tot de uiterwaarden. Ook de beverburcht werd geduid.

natuurontmoeting fete de la nature bovenpolder 26 mei 2019

Bij Nudepark waren ook enkele belangstellenden zeer geïnteresseerd in het wel en weer van het natuurontwikkelingsproject. Later op de ochtend in Noordwest liepen in de groep van een man of tien ook twee kinderen mee. Al met al een geslaagde ochtend, doordat weer nieuwe mensen kennis hebben kunnen maken met bijzondere natuur in en nabij Wageningen.

 
Mooi Wageningen