Vragen over waterkwaliteit Edese smeerpijp nog onbeantwoord

 
Foto: Henk-Jan van der Klis (CC BY-NC-ND 2.0)

Foto: Henk-Jan van der Klis (CC BY-NC-ND 2.0)

In het vervuilde grondwater dat de Edese smeerpijp ongezuiverd op de Nederrijn moet gaan lozen, zitten mogelijk gevaarlijke PCB’s en dioxines. Vragen die Mooi Wageningen en Stichting Milieuwerkgroepen Ede hierover eind juni aan de betrokken wethouders hebben gesteld, zijn tot op heden echter niet beantwoord.

De Edese smeerpijp moet ondergronds water dat is vervuild door de voormalige Enkafabriek via een lange pijpleiding gaan lozen op de Nederrijn, met behulp van schoon grondwater. Dat er überhaupt plannen zijn om de vervuiling te verdunnen met kostbaar, schoon en steeds schaarser wordend grondwater en het dan direct te lozen op een rivier die ook voor de natuur van levensbelang is (de Nederrijn), is natuurlijk al te zot voor woorden.

Maar er zijn ook steeds meer aanwijzingen dat de betrokken partijen de vervuiling in de zogenoemde Enkapluim niet goed in kaart hebben gebracht; dat ze niet eens precies weten wat ze nou eigenlijk willen gaan lozen. Terwijl er mogelijk zelfs dioxines en PCB’s in het water zitten.

Pentachloorfenol

Dat komt door het gebruik van pentachloorfenol in de voormalige fabriek. Daarbij worden ook veel andere stoffen gevormd, waaronder dioxinen en PCB’s. Het valt daarom te verwachten dat deze stoffen ook in het ‘sulfaatwater’ van de Enkapluim zitten. Je vindt bij chemische analyses echter alleen iets als je er naar zoekt – en dat lijkt nog niet te zijn gebeurd.

Dioxines zijn uiterst giftig en mogen in geen enkele concentratie geloosd worden. PCB’s zijn stoffen die extreem schadelijk zijn voor ecosystemen zoals de Nederrijn en de daarlangs gelegen uiterwaarden (vaak Natura 2000-gebied). Ze breken zeer moeizaam af en blijven dus heel lang in het milieu aanwezig.

Aan de bel getrokken

Vereniging Mooi Wageningen en Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) hebben daarom in een brief van 29 juni aan de bel getrokken bij wethouders (Lex Hoefsloot in Ede en Peter de Haan in Wageningen). In de brief vragen ze om nadere informatie over de kwaliteit van het water dat geloosd moet gaan worden. In maart is over de kwestie ook al om tafel gezeten samen met vertegenwoordigers van waterschap Vallei en Veluwe, de provincie Gelderland en beide gemeenten, die betrokken zijn bij het plan.

Beroepsprocedure

Ondertussen loopt er al vier maanden een beroepszaak tegen de vergunning voor het gebruik van schoon grondwater en lozing op het oppervlaktewater. Meer daarover in ons bericht van mei. Het is nog niet bekend wanneer Rechtbank Gelderland in Arnhem zich hierover gaat buigen.

Meer weten over dit dossier? Neem dan contact op via info@mooiwageningen.nl.

 
Mooi Wageningen