Wageningen krijgt iets groener busstation

Busstation Wageningen. Foto:  kaʁstn   Disk - Cat

Busstation Wageningen. Foto: kaʁstn Disk-Cat

Het Wageningse busstation krijgt meer groen. Met sedum op het dak van de overkappingen, vier bomen en klimplanten tegen de lichtmasten. Groene daken op bushokjes was een van de suggesties uit een studentenonderzoek dat we vorig jaar lieten uitvoeren.

Het plan om het busstation te vergroenen komt voort uit het gemeentelijke programma om de binnenstad aantrekkelijk en vitaal te houden. Maar het sluit goed aan bij de wens voor een groene stedelijke omgeving, aldus wethouder Dennis Gudden in het persbericht van de gemeente. Het busstation is nu zeer stenig, waardoor het extra warm is op warme dagen.

Sedumdak

Alle bushokjes krijgen een sedumdak. Ook komt er een zonnepaneel op voor de verlichting in de bushokjes en de reclamezuilen.

De werkzaamheden beginnen naar verwachting half augustus. In het najaar worden de klimplanten voor de betonnen lichtmasten en de vier bomen geplant. Het busstation is dan iets minder stenig.

Versterking biodiversiteit in de stad

Mooi Wageningen had vorig jaar aan het Onderwijsloket van Wageningen University & Research gevraagd of studenten konden onderzoek op welke manieren de biodiversiteit van de stad Wageningen te versterken was, in het kader van een ACT-project (Academic Consultancy Training). De studenten concludeerden dat ecologische waarde van het groen in de stad nog wel beter kon. Zij adviseerden om te investeren in het creëren van meer diversiteit in leefgebieden en het realiseren van ecologische verbindingen tussen alle groene gebiedjes in de stad. Groen op de daken van bushokjes was een van hun suggesties.

Groenere schoolpleinen

De gemeente gaat ook scholen helpen bij het vergroenen van hun schoolpleinen. Alle Wageningse scholen kunnen hier een bijdrage van maximaal 5.000 euro voor krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het planten van bomen en struiken, het aanleggen van een waterspeelplaats of een moestuin.

Mooi Wageningen