In actie tegen zonnepanelen in beschermde natuur Quadenoord

pixabay_solar-panel-1537600_1280.jpg
 

Mooi Wageningen onderneemt samen met Vereniging Vijf Dorpen in ‘t Groen actie tegen het voornemen om zonnepanelen te plaatsen in Renkums natuurgebied, bij landgoed Quadenoord. B&W wil in dit Natura 2000-gebied en behorend bij het Gelders Natuurnetwerk de bouw van 40.000 zonnepanelen toestaan.

Dinsdagavond 10 september vergadert de Renkumse gemeenteraad over het verzoek van de wethouders Joa Maouche (GroenLinks) en Jasper Verstand (D66) om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de ontwikkeling van dit 15,7 hectare grote zonnepark op het landgoedterrein. De Vereniging Vijf Dorpen zal daar inspreken, mede namens Mooi Wageningen.

Gezamenlijke brief

Dit weekend stuurden we alle raadsleden al een gezamenlijke brief. Hierin leggen we uit dat het voorstel haaks staat op het beleid dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld om natuur en landschapswaarden te beschermen en onwenselijk om beschermd natuurgebied op te offeren voor zonnevelden. Zowel de biodiversiteitscrisis als de klimaatcrisis vragen om proactief beleid, maar de aanpak van de een mag niet ten koste gaan van de ander. Bovendien gaat het voorstel in tegen een goede ruimtelijke ordening en is het in strijd met de Wet natuurbescherming en de Provinciale Omgevingsverordening.

Lees onze brief aan de Renkumse gemeenteraad (pdf)

In geel: Natura 2000-gebied.

In geel: Natura 2000-gebied.

Geen zonnevelden in beschermd natuurgebied

Er moet nog heel veel gebeuren om de natuurkwaliteit in Nederland op orde te brengen. Dan is het zeer onwenselijk om in beschermd natuurgebied nieuwe economische activiteiten te ontwikkelen die het realiseren van natuurdoelen in gevaar brengt, zoals de aanleg van grote zonnevelden. Die leiden namelijk tot een afname in oppervlakte natuur, een versnippering van het gebied en tot extra verstoring.

Het mag wettelijk gezien ook gewoon niet

De percelen waar de initiatiefnemer grote zonnevelden wil realiseren liggen in beschermd natuurgebied. Ze zijn onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) én van het Natura 2000-netwerk en daarmee wettelijk beschermd tegen de ontwikkeling van nieuwe activiteiten.

Is dertig jaar tijdelijk?

Ten slotte lijken de wethouders niet te willen weten dat voor de bouw van iets dat zeker dertig jaar moet blijven staan, een tijdelijke omgevingsvergunning niet het juiste instrument is. Dat moet met een bestemmingsplanwijziging. Om die reden heeft het Rijk dan ook besloten dat zonneparken met een tijdelijke omgevingsvergunning niet in aanmerking komen voor de voor bouwers en projectontwikkelaars o zo belangrijke SDE+-subsidie.

Wij hopen dan ook dat de Renkumse gemeenteraad zo wijs is om dit onmogelijk voorstel af te wijzen en de zonneladder van de Natuur- en Milieufederaties eens goed te bestuderen.

 
 
Mooi Wageningen