Posts in landschap
Plannen voor zonnevelden vragen zorgvuldige beoordeling

De werkgroep die invulling gaat geven aan de beoordelingscriteria van plannen voor zonnevelden, is goed op stoom. De leden zijn inmiddels bezig de kaders op papier te zetten. Zonnevelden hebben effect op landschap, natuur en leefbaarheid die toch al onder druk staan. We staan daarom kritisch tegenover zonnevelden en willen plannen en beleid voor zonneparken zorgvuldig kunnen beoordelen.

Read More
Startbijeenkomst boek 'Sporen in het Wageningse landschap'

Wat zie ik daar? Wat is dat? Hoe is het daar gekomen? Vragen die wij ons stellen als wij lopend, fietsend of rijdend door Wageningen en omgeving over het landschap stellen. Zo kwam het bestuur van Mooi Wageningen op het idee een boek te maken over de landschappen van Wageningen. Op woensdag 13 juni, om 20.00 uur bij de Lynx (Gerrit Zegelaarstraat 1) organiseren we een startbijeenkomst. Leden die willen helpen met het vinden van mooie verhalen en graag fotograferen, zijn daar van harte voor uitgenodigd.

Read More
Kritisch over zonnevelden

Mooi Wageningen staat kritisch tegenover de plannen voor zonnevelden. Deze velden vol zonnepanelen zijn een grote inbreuk op het open landschap dat we met zijn allen zo waarderen. De vereniging wil dat de gemeente eerst eens met een goede visie op het buitengebied komt met onder meer een afwegingskader voor zonnevelden, en niet voor zoiets ingrijpends over één nacht ijs gaat. Duidelijk mag zijn dat het uitgangspunt van Mooi Wageningen is dat natuur, landschap en de leefbaarheid er per saldo op vooruit moeten gaan, niet achteruit.

Read More