Wat wij doen

De vereniging Mooi Wageningen zet zich al 15 jaar in voor het belang van de onvervangbare waarden van natuur en landschap in en rond Wageningen. Dat doen we op drie manieren:

  • Landschapsbeheer, natuurwerkdagen, zwerfafval projecten.
  • Invloed uitoefenen op lokaal en provinciaal beleid en beleidsmakers.
  • Nieuwe initiatieven, zoals aankoop en beheer van natuur in het Binnenveld, samen met Wageningse boeren en burgers.

Mooi Wageningen is een goede partner voor de gemeente Wageningen rondom planvorming. Wij stellen ons kritisch-constructief op bij o.a. bestemmingsplannen, structuurvisie en mobiliteitsplannen.

Ook helpen wij de gemeente Wageningen om scherp te blijven bij de vergunningverlening. Bij kap- en bouwvergunningen zijn we altijd alert, omdat de plannen soms een onaanvaardbare en onnodige aantasting van landschap en natuur betekenen. Zo houden we gemeente en inwoners al sinds 2001 scherp op ruimtelijke ontwikkelingen.


DOELSTELLINGEN VAN MOOI WAGENINGEN

  • Het behoud en de verdere ontwikkeling van natuur en landschap in de gemeente Wageningen en de daarmee verband houdende gebieden van de buurgemeenten,
  • het stimuleren en ondersteunen van de gemeente Wageningen bij haar streven de kwaliteit van haar natuur en landschap te beschermen en te vergroten,
  • alsmede het verrichten van alles dat bevorderlijk kan zijn voor bovenstaande.


BESTUUR

Patrick Jansen (voorzitter)
Hans Brons (vice voorzitter)
Hugo Hoofwijk (penningmeester)
Francisca Sival (secretaris)
Bas van Vliet (communicatie)
Andre Polm

Daarnaast zijn actief:
Rob Janmaat (Mooi Binnenveld)
Nonja Remijn
Ben Schaap
Hanita Zweers


Doe mee!

We werken uitsluitend met vrijwilligers. Om als vereniging effectief te zijn én blijven is het belangrijk dat we zoveel mogelijk leden hebben. We doen daarom een beroep op alle inwoners van Wageningen en omringende gemeentes om lid te worden. Bent u het eens met onze doelstellingen en wilt u hieraan ook bijdragen? Doe mee!