DOELSTELLINGEN

Mooi Wageningen is een vereniging, opgericht in 2001, met de volgende statutaire doelstellingen:

 • Behoud en verdere ontwikkeling van natuur en landschap in de gemeente Wageningen en de daarmee verband houdende gebieden van de buurgemeenten,
 • Stimuleren en ondersteunen van de gemeente Wageningen bij haar streven de kwaliteit van haar natuur en landschap te beschermen en te vergroten,
 • Alsmede het verrichten van alles dat bevorderlijk kan zijn voor bovenstaande.

HOE wij dat doen

Mooi Wageningen zet zich op drie manieren in voor natuur en landschap in Wageningen en omstreken:

 • Door het organiseren van activiteiten, zoals natuurwerkdagen en opschoonwandelingen.
 • Door het beïnvloeden van het natuur- en landschapsbeleid van overheden en grondeigenaren, zoals door lobby en inspraak bij plannen, en desnoods door bezwaar en beroep tegen besluiten.
 • Door het ontwikkelen van plannen en burgerinitiatieven voor natuur en landschap, zoals bijvoorbeeld voor natuurontwikkeling door burgers in het Binnenveld (nu ondergebracht in de onafhankelijke Stichting Mooi Binnenveld) en het bestrijden van zwerfafval (nu ondergebracht in de onafhankelijke Stichting Wageningen Schoon).

BESTUUR

Het bestuur wordt benoemd door de leden en bestaat sinds de alv van april 2018 uit:

 • Patrick Jansen (voorzitter)
 • Hans Brons (vice-voorzitter)
 • Francisca Sival (secretaris)
 • Andre Polm (penningmeester en ledenadministratie)
 • Raoul Beunen
 • Yvonne de Hilster
 • Henk van der Lei

Het bestuur wordt bijgestaan door een groep actieve leden in de zogenaamde 'schil'.

Oud-bestuursleden van Mooi Wageningen zijn onder andere:

 • Rob Janmaat
 • Bas van Vliet
 • Hugo Hoofwijk
 • Bastiaan Meerburg
 • Wim Aalbersberg
 • Ben Schaap
 • Nonja Remijn


Doe mee!

We werken uitsluitend met vrijwilligers. Om als vereniging effectief te zijn én blijven is het belangrijk dat we zoveel mogelijk leden hebben.
Bent u het eens met onze doelstellingen en wilt u hieraan ook bijdragen? Word dan AUB ook lid.