DOELSTELLINGEN

Mooi Wageningen is een vereniging en in 2001 ontstaan uit protest tegen plannen om de Wageningse Eng te bebouwen. Dat heeft de jonge vereniging destijds met succes weten tegen te houden. Daardoor kunnen we nu nog altijd genieten van dat karakteristieke glooiende, open landschap. En zo zijn er in en rond Wageningen nog heel veel mooie landschappen en natuurwaarden die blijvend aandacht en goede zorg verdienen.

Onze doelstellingen zijn:

 • Behoud en verdere ontwikkeling van natuur en landschap in de gemeente Wageningen en de daarmee verband houdende gebieden van de buurgemeenten.

 • Stimuleren en ondersteunen van de gemeente Wageningen bij haar streven de kwaliteit van haar natuur en landschap te beschermen en te vergroten.


HOE wij dat doen

Mooi Wageningen zet zich op drie manieren in voor natuur en landschap in Wageningen en omstreken:

 • Door het organiseren van activiteiten, zoals natuurwerkdagen en opschoonwandelingen. Een jaarlijks terugkerende activiteit is de Nationale Natuurwerkdag in november. In de wintermaanden helpen we met het onderhoud van kleine landschapselementen, zoals knotwilgen en houtwallen. Voor gereedschap, koffie en soep wordt gezorgd. Een paar keer per jaar doen we mee met de opschoonwandelingen van Wageningen Schoon. Wageningen Schoon zorgt voor afvalgrijpers en afvalzakken, koffie en koek. Elke keer wordt een andere route gekozen om samen op te schonen. Ook kinderen zijn van harte welkom! Let op onze aankondigingen op deze website en sociale media.

 • Door het beïnvloeden van het natuur- en landschapsbeleid van overheden en grondeigenaren, door lobby en inspraak bij plannen, en desnoods door bezwaar en beroep tegen besluiten. Denk aan onze succesvolle procedures tegen de aanlag van de pandaparkeerplaats en de golfbaan in het bos van de Dorschkamp.

 • Door het ontwikkelen van plannen en burgerinitiatieven voor natuur en landschap, zoals voor natuurontwikkeling door burgers in het Binnenveld (nu Stichting Mooi Binnenveld) en het bestrijden van zwerfafval (nu Stichting Wageningen Schoon).


BESTUUR

Het bestuur wordt benoemd door de leden. De bestuursleden zijn allen onbezoldigd. Sinds de alv van april 2019 bestaat het bestuur uit:

 • Patrick Jansen (voorzitter)

 • Marjan Boone (secretaris)

 • Henk van der Lei (penningmeester en ledenadministratie)

 • Hans Brons (vice-voorzitter)

 • Raoul Beunen

 • Yvonne de Hilster

 • Nico de Koning

Hiernaast stellen onze bestuursleden zichzelf voor (werk in uitvoering)

Het bestuur wordt bijgestaan door een groep actieve leden in de zogenaamde 'schil'.

Oud-bestuursleden van Mooi Wageningen zijn onder andere: Rob Janmaat, Bas van Vliet, Hugo Hoofwijk, Bastiaan Meerburg, Wim Aalbersberg, Ben Schaap, Nonja Remijn en Jan Kuijkhoven.


Leden van Mooi Wageningen kunnen per mail de statuten opvragen (zie contact).

We hebben ook een privacyreglement.


Samenwerking

Mooi Wageningen werkt bij voorkeur samen met andere organisaties.
Hier volgt een lijst van organisaties die in Wageningen en omstreken actief zijn ten behoeve van natuur en landschap: