Raoul Beunen

 

Raoul houdt zich als bestuurslid bezig met het initiëren en coördineren van initiatieven rond inrichting en beheer van natuur en landschap. “Als onderzoeker heb ik gemerkt dat bescherming van natuur in Nederland geen vanzelfsprekendheid is en dat actieve burgers nodig zijn om ervoor te zorgen dat er niet al te veel plannen worden uitgevoerd die ten koste gaan van natuur en landschap. Ik realiseerde me dat ik daaraan ook zelf een steentje kan bijdragen. Ik ben in 2016 lid geworden omdat ik zag hoe belangrijk een vereniging als Mooi Wageningen is voor het behoud van natuur en landschap in Wageningen.

Als bestuurslid hoop ik te bereiken dat er meer aandacht komt voor natuur en landschapswaarden, dat er geen ruimtelijke ontwikkelingen plaats vinden die ten koste gaan van natuur en landschap en dat we er samen met allerlei andere partijen voor zorgen dat de biodiversiteit in Wageningen weer gaat toenemen.”

Bekijk de andere bestuursleden.