Doel en aanpak

Onze doelen

Vereniging Mooi Wageningen ontstond in 2001 uit protest tegen plannen om de Wageningse Eng te bebouwen. Dat heeft de vereniging destijds met succes weten tegen te houden. Daardoor kunnen we nu nog altijd genieten van het karakteristieke glooiende, open landschap van de Eng. En zo zijn er in en rond Wageningen nog heel veel mooie landschappen en natuurwaarden die blijvend aandacht en goede zorg verdienen.

De vereniging zet zich in voor:

  • Het behoud en de verdere ontwikkeling van natuur en landschap in en aansluitend aan gemeente Wageningen.
  • Het stimuleren en ondersteunen van gemeente Wageningen bij haar streven de kwaliteit van natuur en landschap te beschermen en te vergroten.

Hoe wij daaraan werken

Mooi Wageningen werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft ruim 300 leden. Ieder is op zijn eigen manier actief. Samen zetten wij ons op drie manieren in voor natuur en landschap in Wageningen en omstreken:

  • Door het organiseren van activiteiten, zoals natuurwerkdagen en opschoonwandelingen. Een jaarlijks terugkerende activiteit is de Nationale Natuurwerkdag in november. In de wintermaanden helpen we met het onderhoud van kleine landschapselementen, zoals knotwilgen en houtwallen. Voor gereedschap, koffie en soep wordt gezorgd. Een paar keer per jaar doen we mee met de opschoonwandelingen van Wageningen Schoon. Wageningen Schoon zorgt voor afvalgrijpers en afvalzakken, koffie en koek. Elke keer wordt een andere route gekozen om samen op te schonen. Ook kinderen zijn van harte welkom! Let op onze aankondigingen op deze website en sociale media.
  • Door het beïnvloeden van het natuur- en landschapsbeleid van overheden en grondeigenaren, door lobby en inspraak bij plannen, en desnoods door bezwaar en beroep tegen besluiten. Denk aan onze succesvolle procedures tegen de aanlag van de pandaparkeerplaats en de golfbaan in het bos van de Dorschkamp.
  • Door het ontwikkelen van plannen en burgerinitiatieven voor natuur en landschap, zoals voor natuurontwikkeling door burgers in het Binnenveld (nu Stichting Mooi Binnenveld) en het bestrijden van zwerfafval (nu Stichting Wageningen Schoon).

Documenten