Porseleinhoen zoekt recreatiegebied

De natuur heeft het nakijken bij de plannen voor de verzwaring van de Grebbedijk. De plannenmakers en politiek verantwoordelijken lijken te willen voorkomen dat porseleinhoen en kwartelkoning in het Natura 2000-gebied komen recreƫren.

Het voorkeursalternatief dat nu op tafel ligt gaat voorbij aan de noodzaak voor meer rust en ruimte voor natuur. Zo is de zwemplas die erin is opgenomen in strijd met de wet en in strijd met eerdere afspraken. Ook roeien op de nevengeul is ermee in strijd. Waterschap Vallei & Veluwe, de provincies Utrecht en Gelderland, gemeente Wageningen, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer lijken daar nog steeds blind voor. We schreven hier eerder al over in Grebbedijk, de niet-zo-kansrijke alternatieven. Misschien goed als alle Wageningse raadsleden dat ook nog een keer lezen, voor het besluitvormende debat dat op 10 februar (21.30u) op de raadsvergadering staat. Nog niet alle raadsleden willen zich erbij neerleggen dat de natuur voorrang krijgt in beschermd natuurgebied en niet alles ermee samengaat (zie ook het artikel in de Gelderlander van 28 januari).

De inzet van Mooi Wageningen bij de versterking van de Grebbedijk is en blijft een situatie voor de natuur die beter is dan de ontwikkeling zonder die dijkverzwaring. We bereiden dan ook een zienswijze voor.

Reageren op het voorkeursalternatief (een zienswijze indienen dus) kan nog tot en met dinsdag 18 februari. Meer informatie hierover op de website over het Grebbedijkproject.

Illustratie: Henk van Ruitenbeek

grebbedijk porseleinhoen mooi wageningen natura 2000 rijntakken
In geel: Natura 2000-gebied Rijntakken bij de Grebbedijk.
grebbedijk porseleinhoen mooi wageningen roeiers zwemplas uiterwaarden